3500 Yıllık Luvi hiyeroglifli Hitit Yazıtı Kapadokya'daki ahırın duvarlarında

Nevşehir`in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyünde bir ahırda 2007 yılında Prof. Dr. Yücel Şenyurt tarafından keşfedilen ve yaklaşık 2 yüzyıl önce duvar taşı olarak kullanıldığı tahmin edilen muhtemelen Hitit Dönemi`ne ait takriben 3.500 yıllık Luwi hiyeroglifli 22 kitabe parçası 12 yıldır müzeye taşınmayı bekliyor. Osmanlı döneminde yaklaşık 200 yıl önce devşirme yapı taşı olarak kullanılan Göstesin Yazıtı restore edilebilir durumda....

3500 Yıllık Luvi hiyeroglifli Hitit Yazıtı Kapadokya'daki ahırın duvarlarında