YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı 22 Eylül'de başlıyor

YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı 22 Eylül'de başlıyor

YAPEX Fuarı, 22-24 Eylül tarihleri arasında Kırsal Miras ve Kent İlişkisi başlığıyla Yenikapı’daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. TKB Koruma Özendirme Yarışması Ödülleri de fuarda sahiplerini bulacak.

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtımın işbirliği, Tarihi Kentler Birliğinin desteği ile gerçekleştirilenTKB İstanbul Buluşması ile eşzamanlı olarak yapılacak Fuar kapsamında TKB Meclis Olağan 2. Toplantısı da gerçekleştirilecek. 

 

Fuar bu yıl geçen yıllara göre daha geniş etkinlik yelpazesine sahip. Kırsal mirasın ayrıntılı olarak ele alınacağı fuarda kent ve kır ilişkisi, kırsal alanda insan etkisinin olası sonuçları ile doğayla uyumlu yerleşim alanlarının tabi olduğu zorunluluklar, hem kent hem de kır yaşamının başlıca sorunları, doğal miras alanlarımız konuşulacak.

 

Köklü değerler fuarda yaşatılacak

 

Ülkemizde son yıllarda doğal ve kültürel varlıkların korunmasında farklı kesimlerin ortak bir çizgide buluşmaya başlaması, gözle görünen olumlu bir değişim sağlamıştır. Doğal mirastan kültürel mirasa, eğitimden örgütlenmeye uzanan bu çok boyutlu yaklaşım, “köklü değerlere” ilgiyi arttırmıştır. Geleneksel çarşılardan sokak dokularına, havza ve ülke bütününe yayılan ortak işbirlikleri kurulmasının önü açılmıştır.

 

Köylerin ve kırsal kesim mirasının korunması fuarda ele alınacak

 

Köylerimiz hâlâ orada yaşayanlarındır. Her türlü koruma süreci, üretim ve örgütlenme mekanizması bizzat orada yaşayanların iradesiyle yürütülmelidir. Yerel yönetimler, planlamalarını bunu gözeterek ele almalıdır. Artık biliyoruz ki “kentten köye göç” süreci hızlanmıştır. Geleneksel olanla yeni olanın buluşma, kaynaşma sürecidir bu aynı zamanda. O nedenle yerel yönetimlerin de bu ilişki süreçlerini, değişim noktalarını yakından takip etmesi, muhatabını iyi tanıması gerekir.

Hızla değişen dünyamızda kırsal yerleşimlerin giderek küçüldüğüne, kırsal yaşam biçiminin kaybolduğuna tanık oluyoruz. Bugün sadece ülkemizde değil tüm dünyada kentli nüfus giderek artarken kırsal nüfus dramatik biçimde azalıyor. ÇEKÜL Vakfının 30 yıldır savunduğu “Köyler Yaşamalıdır” sloganını benimserken, diğer yandan da “Geleceğin dünyasında köyler gerçekten yaşayabilecek mi?” sorusu akıllara geliyor. Kırsal mirasın korumasındaki sorunları daha iyi anlayabilmemiz için, değişen dünya düzeninde “kır”ın nasıl yer aldığını, kır-kent ilişkisini ve kırsalın değişimin neresinde durduğunu tespit etmeliyiz.

 

Tarihi Kentler Birliği Kırsal Miras Programını anlatacak

 

2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği 500’e yakın üye belediyesi ile, 11 yıldır YAPEX Fuarının ana destekçisi. Ülkemizin kentsel, kültürel ve doğal mirasını bir ortak miras anlayışıyla koruyarak yaşatmak için projeler üreten ve uygulayan tarihi kentlerin, kırsal mirasın korunması çalışmalarındaki görev ve sorumlulukları kuşkusuz çok büyük. ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği 2019 yılında, 7 bölgeden 38 köyde “Kırsal Miras Programı” yürüttü, raporladı ve erişime açtı. YAPEX Fuarında bu raporun sonuçlarının paylaşılacağı bir zemin hazırladı. Yerel yönetimlerin, sivil ve özel restorasyondan turizme, kültür rotasından yeni nesil imece yöntemlerine, yaklaşımları ve uygulama örnekleri, fuar kapsamında yapılacak oturumlarda ziyaretçilerle buluşacak.

 

YAPEX Fuarında, kırsal mirasımızın gücünü ve sorumluluklarımızı “yeniden hatırlayarak” iyi uygulama ve yönetim modellerini konuşulacak. . Sadece TKB üyesi belediyeler değil, hızla gelişen teknolojileri temsil eden ve geleneksel malzemenin niteliğini arttırmayı hedefleyen firmalar; kırsaldaki üretim girişimleri; gıda kooperatifleri; kültürel mirasın korunması alanında çalışan platformlar gibi sivil oluşumlar da bu fuarda buluşacaktır “Kültür ve üretim çeşitliliği”nin görünür kılınması bu noktada önemlidir. Tüm bu çabalar ancak kültürel ve doğal varlıklara farkındalık yaratmak, yitirilmesini önlemek, “bilinç ortamını” doğru güçlendirmek, kimliğine uygun yaşatmakla süreklilik kazanır. YAPEX Restorasyon  Fuarının bu konuda önemli bir ortam yaratması gelecek için “yol gösterici” olacak, kentlerimizin kimliğini güçlendirmesine olanak sağlayacaktır.

 

 

YAPEX FUARI ETKİNLİK PROGRAMI

 

Yerel zenginliklerin ve işbirliklerinin de sivil oluşumlar ve belediyeler tarafından tekrar değerlendirildiği ve projelendirildiği süreçte düzenlenen fuar programında; TKB üyesi kentlerin temsilcilerinin ve ÇEKÜL uzmanlarının katılacağı “Kırsal Miras ve Kent İlişkisi Paneli”, Anadolu’nun tohumları Buluşması, Ekolojik çiftlikler, Tıbbi Aromatik Bitkiler eğitimleri ve Gıda toplulukları ve Kooperatif uygulamalarında örneklerin de olduğu yoğun bir etkinlik programı yer alıyor.

 

22 EYLÜL 2021, Çarşamba

10:00 FUARIN ZİYARETE AÇILIŞI 

11:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

12:00 TKB KORUMA ÖZENDİRME YARIŞMASI SERGİ AÇILIŞI

 

23 EYÜL 2021, Perşembe

11:00 – 13:00 TKB İSTANBUL BULUŞMASI 

TKB MECLİS OLAĞAN 2. TOPLANTISI

TKB KORUMA ÖZENDİRME YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ 

 

24 EYLÜL 2021, Cuma

11:00 – 12:30 PANEL: KIRSAL MİRAS VE KENT İLİŞKİSİ

Moderatörler: Ahmet Onur Altun, Alp Arısoy (ÇEKÜL Vakfı)

Konuşmacılar: TKB üyelerinden uygulama örnekleri 

 

EĞİTİMLER VE SÖYLEŞİLER

22 Eylül 2021

Drog Hazırlanışı ve Kullanımı

Tıbbi Çayların Hazırlanışı ve Kullanımı

Maserat Hazırlanışı ve Kullanımı

Balkon Bahçeciliği

 

23 Eylül 2021

Tohumluk Sınıflandırması ve Seçimi

Tohum Saklama

Tohum Örnekleri

Yerel Tohumlar

 

24 Eylül 2021

Baharat Bitkileri

Uçucu Yağ Bitkileri 

İlkyardım Bitkileri

Arıtıcı Bitkiler

 

Fuar alanına e-davetiye ile giriş kabul edilecektir.

E-davetiye kayıt : http://www.yapex.com/register.php

 

 YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı 22-24 Eylül 2021 tarihlerindE 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir: http://www.yapex.com/restorasyon

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar