Uşak tarihi eser envanteri

Uşak tarihi eser envanteri

Antik dönemin önemli şehirleri arasında yer alan Uşak'ın o dönemdeki ismi Temenothyrea olarak geçmektedir.

Antik dönemdeki adı "Temenothyrea" olan Uşak, İç Ege Bölgesinde Batı ve Orta Anadolu'yu birbirine bağlayan bölgede yeralmaktadır.

Yaklaşık M.Ö. 4000'den sonra yerleşik düzenin görüldüğü alanda kesintisiz yerleşimin eski Tunç Çağında başladığı tespit edilmiştir.

Tarih çağlarından önce Frigya, sonra Lidya hakimiyeti ve M.Ö.330'da Büyük İskender'in hakimiyetine girer. M.Ö. 189'da Roma İmparatorluğu, M.S. 395'te ise imparatorluğun ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma İmparatorluğuna geçmiştir.

1071'den sonra yöre Selçuklullar ile Bizans arasında değiştirilmiştir. 1176'da bölge kesin olarak Selçuklu hakimiyetine girmiştir. Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla Germiyan Beyliğine, 1429 yılında ise Osmanlı topraklarına katılan Uşak, Kütahya sancağına bağlı bir kaza olmuş, Cumhuriyet döneminde ise 1953 yılında il merkezi haline gelmiştir.

Uşak'ın örenyerleri ve tarihi eserleri

SEBASTE (Selçikler) : Uşak İlinin Sivaslı İlçesinin 2 km. kadar güneybatısındadır. Sebaste şehri, Roma imparatoru Augustus tarafından M.Ö.20 yılında Sebaste adıyla kurulmuştur. Roma Dönemi’nde 12 önemli şehirden biridir. M.S.9. yüzyılda yakın çevresindeki kentlerin piskoposluk merkezi haline gelmiştir. En görkemli çağlarını Bizans Dönem’inde yaşayan kentte büyük ve küçük olmak üzere iki kilise bulunmaktadır.

BLAUNDUS (Sülümenli) :Uşak İli,Ulubey İlçesi Sülümenli Köyü Sınırları içerisinde kalan şehir Uşak’a 40 km. uzaklıktadır. Büyük İskender’in Anadolu seferinden sonra Makedonya’dan gelenler tarafından kurulmuştur. Roma Dönem’inde önemi artmış bir sınır kentidir. Derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerindedir. En önemli yapıları kale, tapınaklar, tiyatro,stadyum ve kaya mezarlarıdır.

Mesotimolos ( Düzköy ) : Bu beldenin adı çok defa Tmolos ile karıştırılmıştır. Düzköy’ün yaklaşık 300 metre kuzeydoğusunda yüksekçe bir tepenin tümülüs olduğu görülür. Etrafı yüksekçe tepe ve kayalıklarla çevrili bir vadinin çevresindeki kayalıklarda çok sayıda basit görünümlü tek odalı, sekili, kapıların bazıları dikdörtgen ve kemer kapılı olan kaya mezarlığına rastlamak mümkündür. Bunların Lidya Dönemi Uygarlığı’na ait mezarlar olduğu değerlendirilmiştir.

Alaudda (Hacımköy ) : Romalılar Dönemi’nde Sebaste’ye tabi olması muhtemeldir. Erken Bizans Dönemi’nde şehir derecesine kadar yükselmiştir.

AKMONİA (Ahatköy) :Uşak’a 40 km.,Banaz’a ise 8 km. uzaklıktaki bu köyün güney tarafında üç tarafı dere ile çevrili yüksek ve çevreye hakim bir tepe üzerinde kurulmuş antik Akmonia Şehri bulunmaktadır. Burası meşhur Kral Yolu üzerindedir. Şehrin Frigya, Lidya, Hellen, Roma ve Bizans Dönemleri’nde çok geliştiği ve Uşak dahilindeki büyük yerleşim yerlerinden biri olduğu anlaşılmıştır. Tepeyi çevreleyen kale surlarından bugün çok az bir kısmı görülmektedir. Şehrin tiyatrosu tepenin güney yamacında surların dibinde olup, şu anda oldukça harap durumdadır. 1832 yılında Charles Texier burayı incelediği zaman tiyatronun sahne ön duvarlarının henüz mevcut olduğunu belirtmiştir. Şehrin kuzeydoğusunda yamaçta bulunan odalar mezar odaları olarak kullanılmıştır. Şehrin orta yerinde tiyatro yakınında darphane ve sağlık ocağı olduğu sanılan, büyük blok taşlardan yapılmış ve şu anda temel kalıntıları kalmış mimari yapı bulunmaktadır. Buradan çıkan eserler Afyon ve Uşak Müzes’inde sergilenmektedir.

Kremon Agora (Susuzköy ) : Uşak’ın Banaz İlçesi sınırları içerinde kalan ve Banaz’ın güneybatısında yer alan Kremon Agora Şehri Antik Akmonia Şehri’ ne yakın olması hem de meşhur Kral Yolu üzerinde olması yönünden oldukça önemlidir.

Uşak’ta gezilip görülecek ören yerleri arasında Flaviopolis ( Aktaş Köyü), Bagis (Güre), Hieroxharax ( Oturak Köyü ), Dioklea (Ayvacık Köyü) de yer almaktadır

Pepuza : Roma döneminde kurulmuş olan Pepuza şehri M.Ö. 165 yıllarında Hristiyanlığın Montanizim mezhebini kabul eden halkın yerleşim merkezidir.Montanizimin başkenti olan bu yerleşim merkezi M.S. 500 yıllarında Bizanslılar döneminde yok edilmiştir.

Bölgede yapılan jeofizik çalışmalarında toprak altında şehirlerde yaşayan rahip ve rahibelere ait manastır, tiyatrolar ve sivil mimari örneklerinin olduğu tespit edilmiştir.

Alman, Amerikalı ve Avusturyalı bilim adamları tarafından üç yıldır yüzey araştırması çalışmaları yürütülmektedir fakat kazıları henüz yapılmamıştır.

Cılandıras Köprüsü :Banaz çayı üzerindedir. Lidyalılar tarafından Kral Yolu üzerine yapılmıştır. Kemer uzunluğu 24m. derinliği 17 m. eni 1.75m.dir. Kalemle işlenmiş kemerin taşları zivanalı olarak birbirine kenetlenmiştir. Karahallı İlçesinde’ dir.

Hacı Gedik Köprüsü:Uşak Karahallı arasındaki kısa mesafeli yol üzerinde olup, Hacı Mustafa Efendi’nin şahsi eseridir.

Çataltepe Köprüsü:Osmanlı Dönemine ait 3 gözlü bir köprüdür. Kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Gediz Nehri üzerindeki köprü eski kervan yolundadır. Köprü bugün de kullanılmaktadır.

Beylerhan Köprüsü:Germiyan Beyliği veya Osmanlılar tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Gediz Nehri üzerindedir. 6 gözlü 30 metre uzunluğunda, 3.5 m. genişliğinde ve 7.5 m. yüksekliğinde taş bir köprüdür.

Çanlı Köprü :1225’te Sipahsalar Secuuttin adında bir zat tarafından yaptırılan köprünün kitabesi vardır. Kemerli ve Selçuklu Mimarisi tarzındadır.

Hacı Gedik Hanı : Halı Pazarı Mevkii’nde iki katlı taş bina olup alt ve üstte 30 dükkanı bulunmaktadır. 

Paşa Hanı ( Taşhan ) : Tiritoğlu Mehmet paşa tarafından bir Fransız mimara yaptırılmıştır. Uşak’ın mimari güzelliğini gösteren yapılardandır. İki katlı ve taş yapıdır. Alt katta içli dışlı dükkanlar ve üst katta 30 kadar dükkan vardır. Mülkiyeti Dülgeroğulları’na geçmiştir. 

Ve Şu anda Turizm Bakanlığı’ndan belgeli özel otel olarak hizmet vermektedir. 

İnay Kervansarayı : Ulubey İlçesi İnay Köyü’nde bulunan kervansarayın Selçuklu Dönem’ine ait olduğu tahmin edilmektedir. Metruk bir vaziyettedir. 

Bedesten : İtalyan bir mimar tarafından 1901’de yaptırılmıştır. İki katlı ve taş kullanılarak yapılan bina 1980’li yıllarda restore edilerek Sarraflar Çarşısı haline getirilmiştir.

ULU CAMİİ 
İsmetpaşa Cd.Belediye Binası Yanı -UŞAK

BURMA CAMİİ 
İsmetpaşa Cd.Belediye Binası Arkası 

KARELER CAMİİ (KARAALİ )
Müftülük Binası Karşısı Mende Pazarı Yanı 

ÇAKALOZ CAMİİ 
Kurtuluş Mah.Çakaloz Sk.

ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI 
Anıt ; bir kaidenin üzerinde üç ana grupta toplanan figürlerden meydana getirilmiştir.

Birinci grupta ,Uşak’ın Türk süvarileri tarafından kurtarılışını simgeleyen süvari figürleri bulunur.İkinci grupta,Türk ulusu’nun tutsak edilemeyeceğini,sonsuza kadar özgür kalacağını simgeleyen zafer sütunu yükseliyor.Bu sütunun önünde yerleştirilen Atatürk ile üzerinde bilim ve sanat yazan kitapları taşıyan genç kız ve genç erkek figürleri ise Cumhuriyetin kuruluşunu ve gençlere emanet edilişini,eğitime verilen önemi sembolize ediyor.Üçüncü grupta ise Türk kadınının kahramanlığının ve cesaretinin,Kurtuluş Savaşında ordumuza verdiği desteği simgeleyen kadın figürleri ve mermi yüklü kağnı yer alıyor. 

GÖĞEM ZAFER ANITI 
İstilacı Yunan orduları komutanı General Trikopis’in 2 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusuna esir düştüğü göğem köyündedir. 

MEYDANLARIMIZ 
Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Meydanı 

KORUNAN ALANLAR
1-Gediz Uluyolu Sokakta bulunan kapı numaraları 8,6,4,2 olan tarihi evler
2-Hisarkapı Uluyolu Sokakta bulunan kapı numarası 20 olan tarihi ev
3-Tirit Sokakta bulunan kapı numarası 4,6,3 ve 8 olan tarihi evler

ANIT AĞAÇ : İlimiz Banaz İlçesi Bahadır Köyü Tepedelen mevkiinde bulunan çam’ın boyu 11 m., Çapı 3.05 m., çevresi 9.60 m., yaşı 500-1000 yıl arası kapladığı alan 380 m2 dir.Yedi kişinin kolları ile ancak gövdesini sarabildiği çam ağacı Orman Bakanlığınca “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır.

 

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (ŞUBAT 2014)

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı : 105

Kentsel Sit Alanı : 1

Tarihi Sit Alanı : 6

Diğer Sit Alanları

Tarihi ve Kentsel Sit : 1

Arkeolojik ve Doğal Sit : 2

Toplam :115

Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları: 353

GENEL TOPLAM : 448

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar