UNESCO nedir?

UNESCO Nedir Unesco neyin kısaltmasıdır? Açılımı nedir? Neyi amaçlar?

UNESCO; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’dur. Birleşmiş Milletlerin uluslararası kültürel yakınlaşmayı sağlamaya çalışan kurumudur.

UNESCO, İngilizce 'United Nations Educational Scientific and Cultural' adının kısaltmasıdır.

UNESCO 1946 yıllımda kurulmuştur.

UNESCO, üç birimden oluşmaktadır.

Genel Konferans: Çalışmalar için ön hazırlıklar burada yapılır. Üye devletler burada toplanarak görüşür ve çalışma programını inceler. Bütçe çalışmaları da yine bu birimde yapılmaktadır. Yürütme Konseyi: Üye devletler arasından bir konsey seçimi yapılır. Bu konsey UNESCO'nun yürütme görevi ile ilgili işlemleri yapar. 58 üye bulunan bu konseyin görev süresi 4 yıldır. Sekreterlik: Sekreterlik birimi de kendi içerisinde ayrı ayrı bölümlere ayrılmaktadır. Programların kayıt altına alınması ve düzenli bir şekilde sistemsel olarak yürütülmesini sağlar. Görev süresi en uzun olan birimdir. Buradaki temsilciler 6 yıllığına seçilir.

Birleşmiş Milletlere üye olan devletlerin aynı zamanda UNESCO'ya da üye olma hakkı vardır.

UNESCO’nun Görevleri

UNESCO, dünyada eğitim alanında gelişmişlik düzeyini arttırmaya çalışır.

Dünyadaki tüm insanların eğitime ve kültüre verdiği önemi yükseltmeye gayret eder.

Farklı kültürlerin kaynaşmasını sağlamak ve Dünya barışına daha büyük katkılar sağlamak, tarihi yapılara gerekli önemi vererek koruma altına almak, başarılı çalışmalara ve sanat eserlerine önem vererek destek sağlamak,
insan haklarına gereken saygıyı göstermek ve insan haklarının adaletli bir şekilde korunmasını sağlamak görevleri arasında yer alır.

UNESCO korumaları ve dünya mirası listeleri

UNESCO tarafından bazı tarihi yapıların koruma altına alınması her ülke için büyük bir önem taşımaktadır. Bir değerin UNESCO tarafından koruma altına alınması, bu eserin dünyada benzeri olmadığı anlamına gelir. Koruma altına alınan değerlerden bazıları ise Dünya mirası listesinde yer alır. UNESCO’nun bu faaliyetleri sayesinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan pek çok tarihi eser koruma altına alınmış ve gelecek nesillere miras olarak aktarılabilmiştir. Dünya mirası listeleri, eserlerin bulunduğu ülkeler için de bir prestij kaynağıdır.


Benzer Haberler & Reklamlar