Tomris: Tomris Hatun

Tomris kimdir? Tomris Hatun kimdir?

Tomris (Tomris Hatun); M.Ö 6. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen İskit (Saka) kraliçesidir.  Kocası öldüğünde Sakaların başına geçmiştir.. Hayatı efsaneleşen Tomri Hatun'un dönemin güçlü devletlerinden Ahameniş İmparatorluğu ile mücadele ettiği bilinmektedir.  İsminin Temir yani Demir kelimesinden türediği iddia edilmektedir.  Bir başka efsanevi Türk lideri Alper Tunga’nın torunu olduğu Sakalar’ın Anası ünvanını taşıdığı da rivayetler arasındadır.

Ahameniş hükümdarı Kiros bu durumdan Tomris Hatun’a kendisiyle evlenmesi şartıyla barış teklif eder. Tomris Hatun teklifi reddedince Pers ordusu Sakaların üzerine yürür.  Savaşta Sakalar Acemleri yenmeyi başarmıştır.

Efsanelere göre; Tomris Hatun oğlunun katili Kiros’un kellesini kılıcıyla koparmış ve içi kan dolu bir fıçıya atarak "Hayatında kan içmeye doyamamıştın, şimdi doya doya iç!" demiştir.


Benzer Haberler & Reklamlar