Tisna Antik Kenti

Tisna, Aiolis Bölgesin'deki küçük kentlerden biridir.

Tisna, Çandarlı Körfezi’ne (Antik ismi: Elaitikos) bakan kayalık bir kütle üstüne, yaklaşık 250-350 metre denizden yükseklikte kurulumuştur.

Tisna; günümüzde İzmir ili, Aliağa ilçesi, Uzunhasanlar Mahallesi sınırları içerisindedir. Kentin hemen kuzeyinden Güzelhisar (Titnaios/Pythikos) Çayı geçmektedir. Bu akarsu ve etrafında yer alan verimli arazi kent için çok önemlidir.

Nehirle aynı adı taşıyan ırmak tanrısı Titnaios, Aigai ve Tisna’nın Roma Döneminde bastığı sikkelerin üzerinde tasvir edilmiştir.

Tisna'daki iskanın Orta Tunç Çağı'nda başladığı belirtilmekle birlikte; asıl yoğun yerleşimin Erken Demir Çağ, Arkaik, Klasik ve Hellenistik dönemlerde olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca Roma ve Bizans dönemlerinde küçük çaplı bir yerleşim olarak varlığını sürdürüdüğü görülmektedir.

Tisna'da günümüzde görülebilen arkeolojik kalıntılar arasında sur duvarları, kaya mezarları ve çok sayıda sarnıç sayılabilir.

Kaynak: https://www.aliaga.bel.tr/aliaga/antik-kentler/tisna-antik-kenti


Benzer Haberler & Reklamlar