TBMM kanun hükmünde kararname ile müzecilik ve restorasyon yetkileri aldı

TBMM kanun hükmünde kararname ile müzecilik ve restorasyon yetkileri aldı

Meclis İşletme ve Yapım Başkanlığı görevleri arasına rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, çevre düzenleme projeleri ve kazı çalışmalarını gerektiğinde ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği eklenirken; Meclis Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı müzecilik hizmetleri ve restorasyo yetkisi aldı. Yeni değişiklikle TBMM, müzecilik gelirlerini, bağış ve yardımlar düzenlemesi kapsamına aldı.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonda yapılan oylamalarla teklife 3 madde ihdas edildi.

Meclis İşletme ve Yapım Başkanlığına yeni görevler verildi

Buna göre, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda yapılan değişiklikle, Meclis İşletme ve Yapım Başkanlığının görevleri arasına, TBMM uhdesindeki kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarını gerektiğinde ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yapma veya yaptırma eklenecek.

Müzecilik gelirleri bağış ve yardımlar düzenlemesi kapsamında gelir kaydedilecek.

Meclis uhdesindeki kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarından müzecilik faaliyetleri ve benzeri hizmetler nedeniyle sağlanan her türlü gelir genel bütçeye özel gelir, buraların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar ise Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "bağış ve yardımlar" düzenlemesi kapsamında gelir kaydedilecek.

Özel gelir kaydedilen tutarlar, TBMM'ye bağlı kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım, muhafaza, iyileştirme ve işletilmesinde kullanılmak üzere Meclis bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydedilecek. Bu ödeneklerden kullanılmayan kısımlar ise ertesi yıl bütçesine devren özel ödenek kaydedilecek.

Meclis Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı müzecilik hizmetleri ve restorasyo yetkisi aldı

Meclis Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, TBMM uhdesindeki müzelerde tüm müzecilik hizmetlerini yerine getirecek, bu müzelerin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapacak veya yaptıracak, bu amaçla faaliyetlerde bulunup ilgili kuruluşlarla kültürel alanlarda iş birliği yapacak; müzelerin onarım, restorasyon, teşhir ve müzecilikle ilgili teknik hizmetlerini gerektiğinde İşletme ve Yapım Başkanlığıyla birlikte yürütecek.

(Bitti)

Muhabir Seval Ocak Adıyaman


Benzer Haberler & Reklamlar