Taş Baba: Taş Ata

Taşbaba nedir? Taşata nedir?

Taş Baba (Taş Ata, Taşbaba, daşbaba, daş ata, taşata); genellikle Asya ve Sibirya'da ve çoğunlukla Kurgan tipi mezarların yakınlarında balballarla birlikte bulunan kabaca insan biçimli taş suretlerdir. Kaba hatlara sahip heykellerin ölen kişiyi temsil ettikleri ve kimi zaman mezar taşı olarak kullanıldıkları sanılmaktadır.

Boyları genellikle 25-30 santimetreden 2-2.5 metreye kadar değişen heykeller daha ziyade bel üstünü cepheden gösteren şekildedir.

Bakınız: Balbal


Benzer Haberler & Reklamlar