SWOT: SWOT Analizi

SWOT Analizi nedir? SWOT ne demektir? SWOT hangi terimlerin kısaltmasıdır?

SWOT Analizi; özellikle ticari alanda, şahıslar, kurumlar ve projeler açısından, iç ve dış şartların sağladığı fırsat ve avantajlar ile karşılaşılaşılabilecek tehdit ve dezavantajları saptamak amacıyla kullanılan stratejik tekniktir. SWOT analizinin temel amacı; şahsi veya işletmesel herhangi bir konuda karar alma aşamasında güçlü veya zayıf, avantajlı veya dezavantajlı noktaların bir bütün halinde ele alınmasını sağlamaktır.

 SWOT, İngilizce, Weaknesses (Zayıf Yönler), Strengths (Güçlü Yönler), Threats (Tehditler) ve Opportunities (Fırsatlar) kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.


Benzer Haberler & Reklamlar