Şuppiluliuma

Şuppiluliuma kimdir?

1. Şuppiluliuma I: MÖ 1380-1340 arasında hüküm süren Hitit kralı.

Tuthaliya III’nın oğlu ve halefidir. Tahtta kaldığı süre içinde Batı Anadolu’dan Kuzey Suriye’ye dek olan alanda kontrolü sağlamış ve Hititleri Mısır ile birlikte Yakındoğunun iki önemli gücünden bir haline getirmiştir.

Suriye’de önemli kentler ele geçirdikten sonra Kizzuvatna Krallığını kendi sınırlarına kattı. Da­ha sonra güneydoğu komşusu Mitannilere karşı savaştı, başkentlerini ele ge­çirdi.

Babil kralının kızı ile evlenerek siyasi ittifak kurdu. Suriye ve Mitanni bölgesinde denetim sağladıktan sonra Mısır ile iyi ilişki yürütmenin yollarını aradı.

Bir Hitit belgesine göre Tutankamon’un dul eşi Şuppiluliuma ile gizli­ce yazışır ve oğullarından biriyle evlenmek istediğini bildirir.

Şuppiluliuma bu isteği kabul eder. Ancak oğlu Mısır sarayındaki iktidar çekişmesinin kurbanı olur, henüz Mısır’a varmadan öldürülür. Şuppiluliuma Levant bölgesine se­fer giden askerlerin başlattığı veba salgını sırasında ölmüştür.

Ölümünden sonra yerine oğlu Arnuwanda II geçti.

2. Şuppiluliuma II: MÖ 1215-1200 arasında hüküm sürmüş son Hitit kralı. Arnuwanda III’nın kardeşi ve halefi, Tuthaliya IV’nın oğludur.

Dönemine ait olaylardan Kıbrıs yakınlarında bir deniz savaşını ve Yazılıkaya’daki tapınağın inşasını öğrenebiliyoruz.

Hitit İmparatorluğunun yıkılışına yol açan olaylar di­zisi içinde başkent Hattuşa onun döneminde yangınla tahrip oldu ve bir da­ha iskân edilmedi.

Buna hangi kavmin sebep olduğu bilinmiyor.


Benzer Haberler & Reklamlar