Semele

Semele nedir?

Semele: Kadmos'la Harmonia'nın evlenmesinden dört kız doğar: Ino Autonos, Agaue ve Semele.

Zeus Semele'ye âşık olur, ama karısı Hera onu kıskanıp ihtiyar bir kocakarı şekline girerek yanına getir ve Semele'ye, "Zeus'a yalvar da sana kendini tanrı olarak bütün görkemiyle göstersin”der. Semele kanarak Zeus'tan bunu ister. Zeus da şimşek ve yıldırımlarla kendisini gösterince Semele yanar; yanarken de karnındaki yedi aylık çocuğu, Zeus'un oğlu Bakkhos'u düşürür. Zeus çocuğu kurtarır, baldırının içine saklar. Vakti gelince Bakkhos, ya da Dionysos adıyla anılan Tanrı Zeus'un baldırından yeniden doğar.
 


Benzer Haberler & Reklamlar