Romus ve Romulus

Romus ve Romulus kimdir?

Romulus ve Remus: Roma kentinin efsanevi kurucuları.

Roma’nın kuruluş sürecinde Remus bilinmeyen biri tarafından öldürülmüş, Romulus ise ilk Ro­ma kralı olmuş, MÖ 753-715 arasında hüküm sürmüştür.

1. Romus veya Romus ve Romulus: 

 Romus ve Romulus Roma'nın efsanevi kurucuları.

Savaş tanrısı Mars ile Rhea Silvia'nın ikizleri. 

Bu efsanenen İÖ IV. - III. yüzyıllar arasında gerçekleştiğine inanılmaktadır. 

Romulus kardeşini öldürdükten sonra Roma'nın efsanevi kurucusu ve ilk kralı ünvanına sahip olur. 

Romus ve Romulus genellikle dişi bir kurt tarafından emzirilir şekilde betimlenmiştir. 

3. Remus veya Romus: Romulus'un ikiz kardeşi.

4. Romulus: Romalılar şehirlerinin kuruluş efsanesini masal değil de bir gerçekmiş gibi göstermeye ve geliştirmeye, impartorluk ve emperyalizm üstüne kurulu devletlerine bir arka plan, çok eskilere kadar uzanan bir tarih yaratmak amacıyla çok önem verirlerdi. Bunun içindir ki Romulus-Remus efsanesinde birçok gerçekler efsaneleştirilmiş, yerine göre efsaneler de gerçekmiş gibi gösterilmektedir. Bu karışım içinde gerçeği masaldan ayırmaya uğraşmadan olguları kısaca özetlemekten başka çare yoktur.

Efsane Alba kralı Numitor'la kardeşi Amulius arasındaki taht kavgasıyla başlar: Amulius kral olmaya hak kazanmış Numitor'u hapse atar (Numitor), dölsüz kalsın diye de kızı Rea Silvia'yı Vestal, yani Vesta rahibesi yapar (Rea Silvia).

Rea gece uykusunda, ya da çeşmeye su almaya gittiğinde tanrı Mars'ın saldırısına uğrar, gebe kalır. Amcası Amulius onu da bir kuleye kapatıp doğurduğu ikiz çocukları bir sepetin içinde Tiber nehrine attırır.

Suları kabarık olan ırmak birden alçalır ve bebekleri sığ bir yerde bırakır. Oraya bir dişi kurt gelir, yavrularını yitirmiştir, iki çocuğu emzirmekten zevk duyar.

Sonra da Faustulus adlı bir çoban yetişir, çocukları alıp karısı Acca Larentia'ya götürür (Faustulus, Acca Larentia). Çocuklar büyür, güçlenirler.

Günün birinde Remus Aventinus tepesinde kral Amulius'un sürülerini bekleyen çobanlara saldırır. Çobanlar Remus'u tutuklayıp kralın önüne çıkarırlar, kral onu sorguya çeker. Bu olay sırasında orada bulunmayan Romulus Faustulus'un yanına dönünce, çobandan nasıl bulunduğunu öğrenir ve hemen Amulius'un sarayına koşar. Başlarında bulunduğu gençlerle sarayı ele geçirirler, Amulius'u devirip yerine Numitor'u koyarlar. Sonra da ikizler gidip kendileri bir şehir kurmak üzere Alba'dan ayrılırlar.

Şehrin nerede kurulacağı konusunda aralarında bir tartışma çıkar, fallara başvururlar, kuşların uçuşundan bir anlam çıkarmaya karar verirler: Remus Aventinus tepesine çıkar, orada altı akbaba görür, Romulus ise Palatinus tepesinde on iki akbaba görür; o kazanmıştır, şehrin yerini saptamak ona düşer. Ama Remus küskündür, Romulus seçtiği yerde sapanla bir sınır çizip de bu sınırı aşacak kimsenin öldürüleceğini söyleyince gülerek çizginin üstünden atlar. Romulus da onu öldürür. Böylece tek başına kalınca Romulus kurduğu şehri doldurmaya bakar.

Capitolium tepesinde bir sığınak kurar: Yörede bulunan bütün suçlular, hırsızlar, katiller, eşkıyalar orada sığınmak fırsatını bulur. Romulus da bunlara kral olur. Ama aralarında kadın pek azdır. Romulus bir çare düşünür: Bir bayram şenliğine komşu Sabinleri çağırır, bunlar silahsızken kızlarına saldırıp onları kaçırırlar. Sabinler silahlarıyla bir daha çarpışmaya gelince, Sabin kadınları babaları ve kardeşleriyle kocaları arasına girerek dövüşmelerini önlerler.

Bu arada Tarpeia adı altında anlatılacak bir ihanet olayı olur. Romulus yenmiş, şehrinin temelini kurmuştur. Romulus tanrı Jüpiter'e adak adar, şefaatini diler. Öyle olur: Romalılarla Sabinler bir konfederasyon kurarlar, Romulus'la Tatius birlikte hüküm sürerler, ama sonunda Tatius haince öldürülür.

Romulus'un ölümü hakkında söylentiler çeşitlidir: Bir kaynağa göre Roma şehrini İ. Ö. 754'te kurduktan sonra 33 yıl hüküm sürmüş, sonra da Mars alanında ordusunu teftiş ederken birden gökler boşanmış, şimşekler cakmıs ve kasırga geçtikten sonra bakmışlar ki kral ortada yok.

Romalılardan biri Romulus'u düşünde gördüğünü, kralın tanrı olup göklere uçtuğunu, Quirinus adını aldığını bildirmiş Romalılara. Bundan böyle de Romalılar Romulus'a Quirinus diye tapınmışlar ve Quirialis tepesinde büyük bir tapınağını kurmuşlar.

Başka bir kaynağa göre Romulus'un ölümü hiç de öyle parlak olmamış, zorbalığından bıkmış olan senatörler kasırgayı fırsat bilerek kralı öldürmüşler ve Quirinus ve düş masalını da halkı kandırmak için uydurmuşlar.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar