Ritüel nedir?

Bir inancı oluşturan hareket ve malzemeler, tören...

Ritüel: Tören ve ayin amaçlı davranış ve kurallar. Kelime anlamı olarak "izlenecek yol" yani "düzen" demektir.

İnsan topluluklarının kadim geçmişlerinden yaşadıkları ana kadar oluşturdukları maddi ve manevi bilgiler ile inançlara göre sergiledikleri hareketlerdir. 

Bereket, ölüm, diriliş ve üreme ile ilgili törenleri, söylenen ezgiler, danslar ve oynanan oyunları içeren törenlere ritüel denilir.

Genellikle dini amaçlı oldukları için Ritüel kelimesi "dini ayin" gibi algılanabilmektedir. Oysa ritüeller sadece dini amaçlı değildir. Toplumsal düzen için kurallara bağlı hareketlerin tamamanına da ritüel denir.


Benzer Haberler & Reklamlar