Primat: Primatlar

Primat nedir? Primates grupları nelerdir? Primat türleri

Primat (Primates); Bulunan fosillere göre dünya üzerinde en az 55 yıldır yaşayan; omurgalı, gelişmiş çift loplu beyin yapısına sahip, pençe yerine, kavrama yeteneği gelişkin el yapısına, kavrayıcı ve birbirine denk gelebilen el ve ayak parmakları ile keratin tırnaklara sahip, renkli ve üç boyutlu görüş ile derinlik algılama yeteneği olan, tırmanma ve dik durabilme yeteneğine sahip yüksek memeli türlere verilen ortak addır.

Primatların ortaya çıkışı Mezozoik Çağa rastlar ve genellikle ağaçlarda yaşayan türleri vardır. Primatların ortaya çıktığı dönemde dünya Pangea adı verilen tek kıtadan oluşuyordu.

Primat adı ilk kez 18. Yüzyıl'da ilk kez Carolus Linnaeus (Carl von Linné) tarafından Systema Naturae eserinin onuncu baskısında kullanılmıştır.

Primat, Latincede “öncül, birincil” ve “en üst” anlamına gelen primus kelimesinden türemiştir.

Primatlar şu şekilde sınıflandırılmıştır:

A - Prosimiler (Yarı Maymunlar)

B - Antropoidler (İnsanımsılar)

I. Seboidler (Uzunkuyruklu Maymunlar- Amerikan Kıtası Maymunları) 2. Sekopitekoidler (Kuyruklu Maymunlar Avrupa, Asya ve Afrika’da yaşayan türler). 3. Hominoidler (İnsanımsılar)

                          a Hilobatlar Paleolitik Dönemde İnsan Türleri

                          b. Pongidler

                          c. Hominidler olmak üzere alt bölümlere ayrılmaktadır.

Hominidlerin ilk üyelerine ait kalıntıların tamamı Afrika kıtasında bulunmuştur. Afrika dışında Endonezya ve Gürcistan’da ortaya çıkarılan Hominidler Geç Pliyosen (2- 1.8 milyon yılları arasında) döneme aittir.

Tanımlanan en eski hominid türleri:

Ardipithecuslar; 5.8 ila 4.4 milyon yıl öncesine tarihlenen bu üye iki alt türe ayrılmaktadır.

Ardipithecusramidus Ardipithecuskadabba

Sahelanthropustchadensis, 6-7 milyon yıl öncesine tarihlenen bu tür, 2002 yılında Brunet ve ekibi tarafından Çad’da bulunmuştur.

Orrointugenensis türü, 6 milyon yıl öncesine tarihlendirilmektedir. 2001 yılında Fransız ve Kenyalı bir ekip tarafından Kenya’da bulunmuştur.

 

.

 


Benzer Haberler & Reklamlar