Phaselis Örenyeri Antalya

Phaselis Örenyeri Antalya

Phaselis’in M.Ö. 7. yüzyılda Rodoslu kolonistlerce kurulduğu söylenir. Coğrafi konumu ile önemli bir liman kenti olan Phaselis kuzey, güney ve kuzey doğuda askeri liman olmak üzere üç limana sahiptir.

Kent M.Ö.546 yılında Pers egemenliğine girmiş olup Klasik Dönemle birlikte M.Ö. 469-411 yılları arasında Atinalı komutan Kimon tarafından Attika-Delos Deniz Birliği’ne dahil edilir.

M.Ö. 333’de Büyük İskender’in hâkimiyetine giren şehir, İskender’den sonra birçok kere el değiştirir. M.Ö. 167’de Likya Birliğine üye olup, birlik sikkeleri basar. M.Ö. 43’de Roma egemenliğine girer ki, bu dönem yeniden yapılanma ve en az 300 yıl sürecek refahın başlangıcıdır.

Bizans egemenliği altında bulunduğu 451 yılında ise Kadıköy Konsülüne katılan kentlerarasında yer alır. M.S. 7. yüzyılda gerçekleşen Arap akınlarından sonra 8.yüzyılda kentte yeni bir refah dönemi başlar. 

Phaselis, 1158’deki Selçuklukuşatmasından sonra gerek depremler ve gerekse limanının işlevselliğini kaybetmesinin ardından önemini kaybedip, 13. yüzyıl başlarında tamamen terkedilir.

Kentten günümüze çoğunlukla Roma ve Bizans dönemi kalıntıları ulaşmıştır.
 

Adres: Phaselis Örenyeri Tekirova Mahallesi Kemer / ANTALYA

Tatil Günleri 

Giriş Ücreti 20 TL

Ziyaret Saatleri
Yaz Dönemi 08:00 - 19:00
Kış Dönemi  08:30 - 17:00

 

Hizmetler
Müzekart Satış
Müze Mağazası 
Cafe 


Benzer Haberler & Reklamlar