Palingenesis: Palingenesia

Palingenesis nedir? Palingenesia nedir?

Palingenesis (Palingenesia, palingenezia) Yeniden Doğuş anlamına gelen ezoterik kökenli felsefe deyimidir. Felsefe, teoloji, politika ve biyolojide farklı amaçla kullanılan "yeniden doğuş" ve "yeniden yaratma" kavramıdır. Eski Yunanca'da (Grekçe) tekrar, yeni baştam anlamına gelen palin ve doğum anlamında gelen genesis kelimelerinen türetilmişti.

Astronomide presesyon (dünyanın yalpalanması) kaynaklı Büyük Yıl inancına dayalı Ekpyrosis adlı Stoa Felsefesi inancın Hıristiyanlaştırılmış halidir. İsa Peygamberin Son Yargısı'nı tanımlamak kullanılır ve büyük yangın sonrası dünyanın yeniden doğuşunu ifade eder. 

Bakınız: Ekpyrosis: Ekpyrosis döngüsü


Benzer Haberler & Reklamlar