Opus Sectile

Opus Sectile nedir?

1. Opus Sectile: Antik Roma ve Byzans dönemlerinde kullanılan, çeşitli geometrik biçim ve boyutlarda kesilmiş renkli kayaçların yan yana getirilmesiyle oluşturulan bir tür döşeme mozaiği.

2. Opus sectile: Deseni oluşturan ögelerin her birinin tek bir parça halinde taş, deniz kabuğu, hatta sedef gibi malzemelerden kesildiği mozaik türü.

Bu niteliği ile desendeki örgülerin çok sayıda küp biçimli parçacıkla oluşturulduğu duvar ya da yer mozaiğinden ayrılır. Roma'da, opus sectile Erken Cumhuriyet döneminde, yani MÖ 2. yüzyıldan önce ortaya çıktı ve basit geometrik ya da bitkisel desenlerle yer mozaiği olarak kullanıldı.

MS 1. yüzyıldan sonra opus sectile ile küçük duvar resimleri de yapıldı.

İmparatorluk döneminde opus sectile uygulaması ülkenin her yanında hem yer, hem de duvar bezemesi olarak sürdü.


Benzer Haberler & Reklamlar