Olympos

Olympos nedir?

1. Olympos: Olympos Yunanca bir ke­lime değildir. Bu adın kaynağı ve anlamı büsbütün açıklanmamışsa da, eski Anadolu dillerin­den geldiği ve genellikle yüksek dağ anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Dorukları gökte bulutlara karışan ulu dağların tanrılara konut olduğu inancı Yunan'a Sümer'den gelmiş ola­bilir. Nitekim Olympos tanrıları diye anılan Zeus kuşağı yalnız Olympos Dağı'nda görülmez - ki asıl Olympos Dağı yanlış bir düşünceye göre Makedonya- Tesalya'da bilinir. İda Dağı gibi başka yüksek dağlarda da toplanırlardı. 

Ayrıca Anadolu'da sayısı yirmiye varan Olympos adlı dağlar olduğu gibi, Girit'te, Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da bu adı taşıyan dağlar çoktur.

Homeros destanlarında tanrılar Olympos Dağı'nda şölen yapar, insan so­runlarım tartışır, toplantılarda aralarında sohbet ya da kavga eder gösterilirler.

Olympos daha çok Gök Tanrısı Zeus'un mer­kezidir Apollon ve Musalar gibi oyun ve ezgiden hoşlanan tan­rılar Parnassos, ya da Helikon dağlarında toplanmaktadırlar.

Olympos ve Olymposu tan­rıların adı Hesiodos'un Theogonia'sında sık sık geçtiği gibi, iki kuşak arasında, yani Titan­larla Zeus kuşağı arasında olan büyük çatışma da Olympos Dağı ile Othrys Dağı'nda geçer.

Theogonia'ya göre bu savaşta Titanlar Othrys Dağı'nda mevzilenmişler, Olympos tanrıları ise kendi konutları olan Olympos tepesinde.

On yıl sürdüğü söylenen cenk Yüzkolluların araya girmesiyle büsbütün kızışır ve gök gürültüleriyle çakan şimşekler arasında koca Olympos'un te­melinden sarsıldığı ve depremin Tartaros'a kadar yankılandığı söylenir. 

2. Olympos: 
Olympos Yunanca bir kelime değildir. Bu adın kaynağı ve anlamı büsbütün açıklanmamışsa da, eski Anadolu dillerinden geldiği ve genellikle yüksek dağ anlamına kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Dorukları gökte bulutlara karışan ulu dağların tanrılara konut olduğu inancı Yunan'a Sümer'den gelmiş olabilir.

Nitekim Olympos tanrıları diye anılan Zeus kuşağı yalnız Olympos dağında görülmez -ki asıl Olympos dağı yanlış bir düşünceye göre Makedonya-Tesalya'da bilinir- İda dağı gibi başka yüksek dağlarda da toplanırlardı. Ayrıca Anadolu'da sayısı yirmiye varan Olympos adlı dağlar olduğu gibi, Girit'te, Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da bu adı taşıyan dağlar çoktur. Homeros destanlarında tanrılar Olympos dağında şölen yapar, insan sorunlarını tartışır, toplantılarda aralarında sohbet ya da kavga eder gösterilirler. Olympos daha çok gök tanrı Zeus'un merkezidir, Apollon ve Musalar gibi daha çok oyun ve ezgiden hoşlanan tanrılar Pamassos ya da Helikon dağlarında toplanmaktadırlar. Olympos adını taşıyan efsanelik kişiler de vardır.

1) Girit'e adını veren Kres'in oğlu. Kronos bu Olympos'a Zeus'u emanet etmiş ve tanrıyı kendi büyüttüğü halde, devlere onu tahtından etmelerini önermiş. Zeus da öfkelenerek Olympos'un üstüne şimşek çakmış. Öldürdükten sonra pişman olmuş ve Olympos'un mezarı bulunduğu dağa adını vermiş.

2) Kybele'nin kocası olarak gösterilen bir Olympos vardır. Mysia Olympos'una (Uludağ) adını veren oymuş.

3) Ünlü bir flüt çalgıcısı. Marsyas'ın oğlu ya da çömezi olarak gösterilir. Apollon'un öldürdüğü Marsyas'ı gömmüş, ona ağıt yakmış.  


Benzer Haberler & Reklamlar