Numismatik, Numizmatik

Numismatik, Numizmatik nedir?

1. Numismatik, Numizmatik: Sikkeler ile madalyonların üstünde yer alan yazı ve resimlerin bilimsel açıdan değerlendirmesini yapan bilim dalı.

Sikkelerin üzerindeki yazılar, yazıtlarda olduğu gibi, araştırmalarda önemli bir kaynaktır.

Antik çağın tarih ve kültürünün aydınlatılması, sanat, ticaret ve ekonomi alanlarında bilgi sahibi olunması açısından önemli bir kaynaktır.

Çünkü ait oldukları toplumun ya da devletin ekonomik durumları hakkında güvenilir bilgi verirler.

Sikkelerin yayılım alanları, o devletin ticaret yoğunluğunu ve ticaret ilişkilerini göstermektedir.

2. Nümizmatik: Sikke ve madalyonlar üstündeki yazı ve resimleri bilimsel olarak yorumlayıp değerlendiren bilim dalı.


Benzer Haberler & Reklamlar