Nikomedia - Nicomedia antik kenti

Nikomedia antik kenti neresidir?

Nikomedia: İzmit. Anadolu’nun kuzeybatısında, İzmit Körfezi’nin ucunda kurulmuş kent.

MÖ 712’de Yunanistan’ın Megara kentinden gelen koloniciler İzmit’in biraz güneyinde Astakos kentini kurdular. Büyük İskender’in ölü­münden sonra onun komutanlarından Lysimakhos’un Astakos’u tahrip etme­si üzerine Bithynia kralı Nikomedes I Astakos’un karşısında yeni bir kent kurdu (MÖ 264) ve Nikomedia adını vererek krallığının başkenti yaptı.

I.Mithradates Savaşı’nın başında hem Pontos hem de Roma birlikleri tarafından yağmalandı.

Plinius(genç) MS 110-112 arasında Bithynia valisi iken bu kent­te kaldı, onun mektupları sayesinde kentin bu dönemi iyi belgelenmiştir.

Kent hakkında başka bir bilgi kaynağımız da Prousalı hatip Dion Khrysostomos’un söylevleridir.

MS 256’da Gotların yağmasına maruz kalan kent im­parator Diocietianus döneminde (MS 284-305) yapılan idari düzenlemeler ile Roma İmparatorluğunun doğu başkenti oldu.

Asya’dan Avrupa’ya giden karayolu üzerinde bulunuşu, hem Marmara’da hem Karadeniz’de iyi liman­lara sahip oluşu kenti önemli kılan etkenlerdi.

Nikomedialı tüccarlara impa­ratorluğun hemen hemen her eyaletinde, özellikle de Balkan Yarımadası kentlerinde sık rastlanırdı.

Tarihinin büyük bir kısmında komşusu Nikaia ile rekabet etmiştir. Plinius(genç) mektuplarında ayrıca ticareti geliştirmek için Nikomedia yakınlarında bulunan Sophon(Sapanca) Gölü’nün bir ka­nal ile Karadeniz’e birleştirilmesi projesini imparatora sunar.

Geçirdiği depremler ve Constantinopolis’in kuruluşu Nikomedia’nın önemini azalttı. Büyük İskender’in tarihçisi olarak ün yapan Arrianus Nikomedia’lı idi.


Benzer Haberler & Reklamlar