Nero Roma İmparatoru: Neron

Neron kimdir? Roma İmparatoru Nero kimdir?

Nero (Neron) : MS 37-68. MS 54-68 arasında hüküm sürmüş Roma imparatoru.

54-68 yılları arasında Roma İmparatorluğu’nu yöneten Neron, saltanatı boyunca dikkatini daha çok diplomasi, ticaret ve imparatorluğun kültürel sermayesinin artırılması üzerine yöneltmiştir. Tiyatrolar yapılmasını emretmiş ve atletizm yarışmaları düzenlemiştir.

Antium’da doğmuştur.

Önceki adı Lucius Domitius Ahenobarbus idi. Annesi Agrippina(genç) sonradan imparator Claudius ile evlenince Nero da impa­rator tarafından evlat edinildi (MS 50) ve Nero Claudius Caesar adını aldı.

On yedi yaşında imparator oldu. İlk zamanlar annesi Agrippina ve felsefe ders­leri aldığı Seneca(genç) devlet yönetiminde söz sahibiydi. MS 59 tarihine de­ğin çevresini memnun eden bir imparator oldu. Zira danışmanları ona anne­sinin siyasi gücünün göze batmaması için halkın ve senatonun gözüne gir­meye çalışmasını önerdiler.

Senatoda yaptığı ilk konuşmada Augustus’u ör­nek alarak hüküm süreceğini söyledi.

Arenada zalimce gösteriler düzenlen­mesini yasakladı, bunların yerine atletizm, şiir ve tiyatro yarışmalarına ağırlık verdi.

Ölüm cezasını kaldırdı, vergileri düşürdü ve kölelere bazı haklar tanı­dı, Yahudilere lütufkar davrandı.

Kendinden sonra imparator olacak Otho’nun karısı Poppaea Sabina’ya aşık olunca onunla birlikte olabilmek için Otho’yu Lusitania’da görevlendirdi. Eşi uzaklaştırılınca Poppaea imparator üzerinde hakimiyet kurdu. Onun baskısı ile önce Nero’nun annesi Agrippina öldürtüldü (MS 59), sonra eşi Octavia sürgüne gönderildi ve öldürtüldü (MÖ 62).

Bu dönemden sonra acımasız bir imparatora dönüştü. Aşırı bir sanatçı­lık hevesine kapıldı, şiir ve lir çalma konusunda kendini usta görmeye baş­ladı. Dahası kendinde tanrısal yetenekler olduğu vehmine kapıldı. Kendinden önceki bazı imparatorlar da gizem dinlerine ilgi duymuşlardı ancak Nero hep­sini geride bıraktı.

MS 64’te Roma’yı yerle bir eden yangın sırasında bir kule­ye çıkarak kendi yazdığı Troia’nın Yağması şarkısını söylediği rivayet edilir. Yangından sonra Roma’yı Yunan mimarisine göre yeniden kurdu ve kendisi için olağanüstü büyüklükteki Altın Ev (Domus Aurea)’i yaptırdı. Bu yapıyı yaptırabilmek için yangını Nero’nun çıkardığı söylentisi halk arasında yayıldı (bu söylenti asılsızdır).

Üzerinde yoğunlaşan tepkilerden kurtulabilmek için yangının Hıristiyanların tarafından çıkarıldığını ileri sürdü.

Siyasi gelişmeler gi­derek ona toplumun her kesiminde düşman kazandırdı. MS 65’te ona karşı düzenlenen suikast engellendi, düzenleyicler arasında bulunan Seneca(genç) intihara zorlandı. Aynı yıl Poppaea Sabina’yı kendisi öldürdü.

MS 66’da Yuna­nistan’a gitti, şarkıcı olarak halkın karşısına çıktı.

Son dönemlerinde eyaletler­de isyanlar başladı. Bunlardan bir tanesi I. Yahudi İsyanı (MS 66), bir diğeri de Galya valisi Vindeks’in başlattığı isyandır (MS 68).

68 yılında bir askeri darbe ile devrilen Neron, Roma Senatosu’nun idam tehdidi altında, kâtibi Epaphroditos’un yardımıyla kendini öldürmek zorunda kalmıştır.

Senato’nun onu vatan haini ilan etmesi üzerine Nero intihar etti. Ölmeden önce son sözleri “ne ka­dar yetenekli bir sanatkar olarak ölüyorum” oldu.

Kendisinden sonraki iki im­parator Nero’nun anısına saygı gösterdi.

Halk da yirmi yıl boyunca Neron’un resim ve heykellerine tapındı.

Sonrasında ise bir canavar gibi gösterildi.


Benzer Haberler & Reklamlar