Nabonidus: Babil Kralı Nabu-Na'id

Babil Kralı Nabonidus Kimdir? Nabu-Na'id kimdir_

Nabonidus (Nabu-Na'id): MÖ 556-539 arasında hüküm sürmüş son Babil kralı.

Soylu bir aileye mensup değildi, annesi Karrhae’li bir rahibe idi.

Muhtemelen Nabukadnezar II’in kızıyla evliydi.

Kendinden önceki kral Labasi-Marduk’un öldü­rülmesini planladı ve tahta çıktı.

İlk yıllarında Kilikia ve Suriye’de kontrolü sağlamak için seferler yaptı.

Daha sonra ülke yönetimini oğlu Belşazar’a bırakarak Arabistan’a gitti, Tayma’da bir saray kurdu ve on yılını burada geçir­di.

Bu kadar uzun bir süreyi neden Babil dışında geçirdiği tartışmalıdır.

En güçlü olasılık Babil’in koruyucu tanrısı Marduk yerine ay tanrısı Sin tapımını tercih etmesidir.

Marduk rahiplerinin başlattığı huzursuzluktan uzaklaşmak istemiş olamalıdır.

İleri sürülen başka bir sebep ise Arabistan yönündeki tica­ri rotalardaki hakimiyeti arttırmak, özellikle de baharat ve tütsü ticaretini ege­menliği altına almak istemiş olabileceğidir.

MÖ 543-542’de Babil’e geri dön­düğünde bölgedeki durum tehdit edici bir hal almıştı.

Pers kralı Kyros II(büyük) Medleri yendikten sonra Lidya’yı ele geçirmiş ve Babil ülkesine yönel­mişti.

Nabonidus Kyros’un ilerleyişini durduramadı.

MÖ 539’da Babil Persle­rin eline geçti, Belşazar öldürüldü, Nabonidus tutsak edildi.

Böylece Yeni-Babil Devleti tarihten silindi.


Benzer Haberler & Reklamlar