Mustatil: Mustatiller

Mustatil nedir? mustatiller ne demek? Geometri terimi olarak mustatil nedir? Arkeoloji terimi olarak mustatil ne demektir?

Mustatil; Arapça uzun anlamındaki tvl kök sözcüğünden türeyen, "uzayan" "uzatılmış" anlamlarına gelen ve goemetride dikdörtgen anlamına gelen terimdir.

Mustatil; çoğul hali ile Mustatiller; arkeolojik terim olarak genellikle Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında bulunan sınırları kumtaşı parçalarının yan yana dizilmesi ile elde edilen alçak duvarlardan yapılmış tarih öncesi anıtlardır. Neolitik çağlarda inşa edildikleri tahmin edilmetedir.


Benzer Haberler & Reklamlar