Mimar Sinan eseri çeşmenin çektiği çile bitmiyor

Mimar Sinan eseri çeşmenin çektiği çile bitmiyor

Haznesi Vakıflar tarafından dükkân olarak kiralanan, üzerine kaçak kat çıkılan, Çöp torbaları arasında görünmez hale gelen çeşmenin kitabesi ortadan kayboldu.

Beyoğlu Yanıkkapı’da bulunan 450 yıllık Sokollu Mehmed Paşa Çeşmesi'nin kitabesi çalındı.

Yanıkkapı'nın Bahtı Yanık Tarihi Çeşmesi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Yanıkkapı Sokağı'nda bulunan, Galata semtindeki en eski Osmanlı eserlerinden Sokollu Mehmed Paşa Çeşmesi'nin kitabesi çalındı ve tarihi eser virane duruma getirildi. 

Milli Gazete'den Tolga Saçıkaralı'nın haberine göre; ayrıca 976/1568-69 tarihli çeşmenin üzerine kaçak bir kat yapıldığı, haznesinin de işyeri olarak Vakıflar tarafından kiraya verildiği ortaya çıktı.

Mimar Sinan’ın eseri çeşmenin çöp torbaları arasında görünmez hale gelmesi ise tarihi eserlere yönelik ilgisizliğin boyutunu gözler önüne seriyor.  

Kitabesi de gitti!

Beyoğlu Yanıkkapı’da bulunan 450 yıllık Sokollu Mehmed Paşa Çeşmesi'nin kitabesi ortadan kayboldu. Büyük ihtimalle çalınan kitab ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden açıklama yapılmadığı belirtildi.

Sokollu Mehmed Paşa’nın vakfiyesi ve Mimar Sinan yapısı çeşmenin kitabe yazısı:

آصف سلطان سليم خان گزين

بر محمّد نام محمود جهان

في سبيل الله پيدا ايلدي

چشمۀ حيات جاودان

سحری دل تشنه در تاريخنی

چشمه دن ايچمك گرك آب روان

٩٧٦

Âsaf-ı Sultan Selîm Hân-ı Güzîn

Ber Muhammed nâm, Mahmûd-ı Cihân

Fî Sebîlillâh peydâ eyledi

Çeşme-i Hayât-ı câvidân

Sıhri-yi dil-teşne der tarihini

Çeşmeden içmek gerek âb-ı revân


Benzer Haberler & Reklamlar