Meremmetçi: Meremmetçiler ocağı

Meremmetçi nedir? Meremmetçiler ocağı nedir?

Meremmetçi; Tamirci anlamına gelir, Osmanlı devrinde saray ve saraya bağlı yapıların onarımlarıyla görevli, her türlü tamir ve bakım işlerini yağan kişiler için kullanılan ünvandır.

Meremmetçiler ocağı: Osmanlılarda bostancu ocağına bağlı,  saray ve saraya bağlı resmi yapıların onarımıyla görevli her çeşit onarım işleriyle ilgilenenlerin bağlı bulunduğu birimdir.


Benzer Haberler & Reklamlar