Mehmet Özsait: Prof. Dr. Mehmet Özsait

Mehmet Özsait: Prof. Dr. Mehmet Özsait kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Özsait

Eskiçağ tarihi profesörü.

25 Kasım 1938, Ladik / Samsun doğumlu.

1962’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Kürsüsüden “İlkçağ Tarihinde İzmir” (1962) lisans tezi ile mezun oldu.

1966’da bitirdiği kürsüde asistan olarak çalışmaya başladı.

Prehistorya, Klasik Arkeoloji ve Klasik Filoloji derslerini izledi.

Fransız Hükümetinden bursuyla Strasbourg’da dil ve doktora çalışması (1967-68) yaptı.

Doktorasını “İlkçağ Tarihinde Pisidia: Başlangıçtan Büyük İskender Devri’nin sonuna kadar” konulu tezle (1973) tamamladı.

Fransa Besançon’da müze ve kütüphanelerde (1977-78) çalışmalar yaptı.

“Hellenistik ve Roma Devirlerinde Pisidia Tarihi” konulu teziyle (1979) doçent unvanı aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde (1982-83) görev yaptı.

1988’de “İlkçağ Tarihinde Yalvaç –Antiokheia” takdim teziyle profesör oldu.

Çalışmalarını 1988-89 ders yılında burslu olarak Fransa Lyon Üniversitesinde La Maison d’Orient’da ve S. Reinach kütüphanelerinde sürdürdü.
 

Prof. Dr. Mehmet Özsait, 1993’ten sonra Isparta Harmanören (Göndürle)’de İlk ve Orta Tunç Çağı mezarlık kazısını yönetti.

1972-2004 yılları arasında Göller Bölgesi’nde Burdur, Isparta, Antalya’nın kuzeyi ve Konya’nın batısında sistematik yüzey araştırmalarını, 1986-2004 yılları arasında Orta Karadeniz Bölgesi’nde Amasya, Samsun, Ordu ve Tokat illeri ve ilçelerinde sistematik yüzey araştırmalarını başkan olarak yürüttü.

Makaleleri Anadolu Araştırmaları, Revue Archéologique, Anatolia Antiqua, Epigraphica Anatolica vb. dergilerde, Göller Bölgesi Arkeolojik -Kültürel-Turistik Araştırma ve Değerlendirme Projesi, Karatepe’deki Işık Halet Çambel’e Sunulan Yazılar, Zafer Taşlıklıoğlu Armağanı, Collection Archeologie et Historie de l’Antiquité kitaplarında yayımlandı. Bir çevirisi, İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi’nde yayımlandı.

Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi’nin iki maddesini yazdı.

Çeşitli kongrelerde çok sayıda bildiri ve kazı sonucu sundu.

Arkeoloji ve Sanat Dergisi ile Adalya dergisinin yayın kurulu üyesidir.

Basılmış Kitapları:
İlkçağ Tarihinde Pisidya-Başlangıçtan B. İskender Devrinin Sonuna Kadar (1980),

Hellenistik ve Roma Devrinde Pisidya Tarihi (1985), Eskiçağ Tarihi (ortak, 1991).

Kaynak: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 


Benzer Haberler & Reklamlar