Magarsus Antik Kenti

Magarsus Antik Kenti

Magarsus Antik Kenti

Magarsus Antik Kenti Adana’ya 49 km. uzaklıktaki Karataş İlçesi’nin 4 km. batısında Dört Direkli mevkiinde yer alıyor.

Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yazıtlar ile sikkeler ile diğer resmi belgelerde kentin ismi hep Mallos olarak geçmekte.

Antik yazar Strabon’a, kentin Troia Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen Mopsos ile Amphilokhos tarafından kurulduğunu söylüyor. Ardından, Amphilokhos’un Argos’a döndüğünü yazan Strabon, bir süre sonra Amphilokhos’un tekrar Mallos’a geri geldiğini, Mopsos’la aralarında başlayan iktidar mücadelesi sonucunda, her ikisinin de öldüğünü, kentte birbirine uzak iki yere gömüldüğünü söylüyor. Kentte bulunan Athena Magarsia’ya adanmış olan tapınak, Helenistik dönemde tüm Doğu Akdeniz’deki en önemli kehanet merkezlerinden biri olarak kabul edilmekte.

Magarsus Antik Kenti’nin tarihi MÖ. 5 ila 4. yüzyıllara dayanıyor.

Önceleri Antik Yunanlıların hakimiyetinde olan kent, daha sonra bir dönem Perslilerin hakimiyeti altına girdi.

330 yılında Büyük İskender’in İssos’ta Pers kralını yenmesiyle antik kent, Büyük İskender’in hakimiyeti altına girdi.

1800 yıl önce yaşayan antik coğrafyacı Arianos, Büyük İskender’in bölgeye geldiği zaman, alanın kuzeyindeki alandan akan Ceyhan nehrinin üzerine bir köprü inşa ettirip önce Magarsus kentine geldiğini, antik tiyatronun 200 metre kuzeyindeki Athena Magarsia Tapınağı’nı ziyaret ettiğini, sunularda bulunduğunu, daha sonra kentin efsanevi kent kurucusu Anflakos’un mezarını ziyaret ettiğini sonra da buraya çok yakın olan Mallos’a geçtiğini aktarmakta.


Benzer Haberler & Reklamlar