Labranda

Labranda neresidir?

Labranda: Anadolu’nun güneybatı kesiminde, Muğla’nın Milas ilçesinin 15 km. kadar kuzeyinde bulunan  kutsal alan.

Zeus Labrandos tapınımın merkezidir. Genellikle Mylasa’nın egemenliğinde kalmıştır, Mylasa’a kutsal bir yol ile bağlı idi.

En eski buluntular yaklaşık MÖ 600 yılına, ilk tapınak MÖ 5. yüzyıla aittir. MÖ 545’e değin Karya Krallığına bağlı özgür bir kentti. Daha sonra Pers egemenliğinde satraplarca yönetildi.

MÖ 4. yüzyıl Labranda’nın en parlak devridir. Mausolos (MÖ 377-352) ve Idrieus (MÖ 351-344) adlı satraplar zamanında kent güzel yapılarla donatıldı.

Kentte ilk bilimsel kazılar 1948’de başladı.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar