Kyme Antik Kenti'ndeki Nemport Limanı’nın genişletilmesi için imar planı askıya çıktı

Kyme Antik Kenti'ndeki Nemport Limanı’nın genişletilmesi için imar planı askıya çıktı

Askıya çıkarılan planlarla birlikte birinci derece arkeolojik site komşu ve üçüncü derece arkeolojik sit üzerine kurulu bulunan liman ve liman geri sahasının genişletilmesinin önü açıldı.

Kyme Antik Kenti’nin bulunduğu Aliağa Nemrut Körfezi’ndeki Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret Anonim Şirketi’nin liman genişletmesi için hazırlanan imar planları yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kyme-Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği” askıya çıkarıldı.

Askıya çıkarılan planlarla birlikte birinci derece arkeolojik site komşu ve üçüncü derece arkeolojik sit üzerine kurulu bulunan liman ve liman geri sahasının genişletilmesinin önü açıldı.

Tarım ve orman alanları plandan kaldırıldı

İmar planının açıklama raporunda sahanın genişleme nedeni artan talep ihtiyacını karşılamak olarak belirtildi. Buna göre beş binlik ve binlik imar planlarında 175 bin 604 metrekarelik tarım alanları, orman alanı ve belediye hizmet alanları tanımı kaldırıldı, onun yerine liman geri hizmet sahası denildi.

Liman sahasının imar planları ve ÇED süreçleri bölge halkı tarafından yargıya taşınarak iptal ettirilmişti. Ancak mahkeme kararlarının ardından bakanlık yeniden harekete geçerek önce ÇED olumlu kararı verdi ardından da planları yeniden onayladı.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Nemrut Körfezi’nde deniz dibi taramaları yapılacak ve yapılacak yeni iskelenin yanı sıra bir iskele de daha fazla uzatılacak. Bu sayede daha büyük tonajlı konteyner gemilerin iskeleye yanaşabilmesi hedefleniyor. Limanın yıllık elleçleme kapasitesi de 450 bin TEU’den 1 milyon 450 bin TEU’ya çıkarılacak. Şirketin bu proje için bütçesi ise 50 milyon dolar.

Ahmet Tuncay Karaçorlu: ‘Rant için Kyme’ye el konuldu’

İmar planının sonuçlarını Artı Gerçek’e değerlendiren Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü ve şehir plancısı Ahmet Tuncay Karaçorlu Kyme Antik Kenti’ne el konulduğunu söyledi.

Planların rant senaryolarının bir parçası olduğunu dile getiren Karaçorlu şunları söyledi: “Plan antik Kyme kentimizin bulunduğu bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ve Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın liman şirketinin dayatmaları ile hareket ettiğinin en açık kararlılık örneğidir. Oysa her iki bakanlığın anayasadan ve yasalarımızdan gelen görev ve sorumlulukları gereği çevre ve kültür değerlerimizi korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak yükümlülüklerini taşımaktadır.”

Alanda daha kazısı yapılmamış ve usulsüz bir biçimde dereceleri 1’den 3’e düşürülmüş arkeolojik SİT alanlarının olduğunu ifade eden Karaçorlu antik dönem su dağıtım şebekesinin ve kazılarda bulunan ziynet eşyalarının bulunduğu yerin tam üstüne liman şirketinin idari binası ve otopark alanı kurulduğuğunu, limanın da Kyme liman kentinin üzerine kazıklarla oturtulduğunu anlattı:

“Bu durumu geri dönülmez bir noktaya taşımak isteyen liman şirketine bu ısrarlı hizmet ne anlama gelmektedir?” diye soran Liman şirketinin arkeolojik sit alanı olduğu gerekçesiyle, uydurma vakıflar aracılığıyla köylülerden ucuza aldığı tarım topraklarını ne amaçla aldığı artık daha belirginleşmiştir.”

Kyme antik kenti

İzmir ‘in Aliağa ilçesine altı kilometre mesafede Çandarlı Körfezi’nin güneyinde kalan Kyme Antik Kenti, Batı Anadolu’da Aiolis bölgesinde yer alan 12 Aiol kentinin en önemlilerinden biri.

Deniz kıyısında yer alması ve bir limana sahip olması nedeniyle kentte ticaretin geliştiği antik kentte, M.Ö. 7. yüzyıldan milattan sonra 3. yüzyıla kadar kendi adına sikke basılmış.

Nemrut Körfezi’ndeki antik kent, çevresindeki fabrikalar ve limanlar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 30 Eylül 1990’de birinci derece arkeolojik SİT alanı ilan edilen Kyme Antik Kenti’nin statüsü daha sonra üçüncü derece arkeolojik SİT alanına indirilmişti.

yesilgazete.org

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar