Kyme Antik Kenti ile ilgili Kurul Kararı iptal edildi

Kyme Antik Kenti ile ilgili Kurul Kararı iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kyme Antik Kenti’nin SİT sınırlarında yer alan tesisler için daha önce alınan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararlarını iptal etti.

Egedesonsoz.com haber sitesinde yer alan habere göre;

Türkiye’nin önemli ihracat limanları arasında yer alan ve büyük şirketlerin bulunduğu Aliağa Nemrut Körfezi’yle ilgili çok önemli bir karar alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu; M.Ö. 11'inci yüzyılın ortalarında kurulan ve 12 Ailois kentinin en büyüğü olan Kyme Antik Kenti’nin bulunduğu alanla ilgili kritik süreci başlattı. Körfezde bulunan liman ve geri sahalarını kullanan şirketlerin antik kent ve çevresindeki konumlarını da yeniden dizayn edilmesinin önünü açan karar Ankara’da imzalandı.

Yüksek Kurul, Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından Ege Gübre A.Ş’ye ait Nemrut Körfezi’nde bulunan iskele ve liman yatırım alanını inceledi. Ege Gübre Şirketi için daha önce alınan koruma kurulu kararlarıyla bilimsel raporları masaya yatırdı. Bazı kararlar arasında çelişkileri tespit eden kurul, iskele ile birlikte yükleme-boşaltma, geri kullanım sahasının konuşlandığı parsellerin bir kısmının tarihi alan üzerinde yapıldığını tespit etti. Geçmiş dönemlerde dökülen beton başta olmak üzere birçok düzenlemenin yeterli sondaj ve tarihi kazı çalışması gerçekleştirilmeden tamamlandığını belirtti.

 

İŞTE O KARAR!
Kararda şu ifadelere yer verildi:

“İzmir ili, Aliağa ilçesi, Çakmaklı Mahallesinde Kyme Antik Kenti III. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde yer alan 58 ada 1 parsel ile 74 ve 75 parsellere yönelik alınan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02/04/2021 tarih ve 14374 sayılı ve bu kararın devamı niteliğindeki 29/06/2021 tarih ve 14673 sayılı kararları arasındaki çelişkilerin giderilmesi, 58 ada 1 parselin ruhsata bağlı belirli amaçlarla kullanılabilmesi için 658 sayılı İlke kararı kapsamında sondaj kazılarının yapılmasına yönelik ilgilisinin 19/08/2021 tarihli başvurusu, konuya ilişkin işlem dosyası, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 27/09/2021 tarihli yerinde inceleme raporu okundu ve ekleri incelendi.

Yapılan görüşmeler sonucunda; İzmir ili, Aliağa ilçesi, Çakmaklı Mahallesinde Kyme Antik Kenti III. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde yer alan 58 ada 1 parsel ile 74 ve 75. parsellere yönelik alınan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02/04/2021 tarih ve 14374 sayılı kararı ile 29/06/2021 tarih ve 14673 sayılı kararı ilgili Müze Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce iletilen belgelerle birlikte değerlendirildiğinde;

İtiraza konu sondaj hususuna ilişkin; 58 ada 1 parselin (eski 1240,1180 parseller) bazı kesimlerinde yapılaşma talepleri doğrultusunda münferit zamanlarda sondaj kazıları gerçekleştirilmiş olduğu, işlem dosyasında yer alan vaziyet planlarından bu sondajların yapılaşacak alanlarla sınırlı olduğu, 74 ve 75 parsellere yönelik ise herhangi bir sondaj kazısının olmadığının anlaşıldığı,

Bu nedenle; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02/04/2021 tarih ve 14374 sayılı kararındaki "58 ada 1 parsel numaralı taşınmazda sondaj kazılarının tamamlanmış olduğu" ifadesinin iptaline,

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29/06/2021 tarih ve 14673 sayılı kararındaki "Müze Müdürlüğünce yeterli görülecek ve uygun görülecek noktalarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05/11/1999 tarihli ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda sondaj kazıların yapılarak sonuçlarının Kurulumuza iletilmesine," ifadesinin iptaline, 74 ve 75 parsellerin tamamında sondaj kazıları yapılmasına,

İtiraza konu kararlarla, 58 ada 1 parselde sondaj kazıları yapılmadan hafriyat yapıldığı ve ilgilisince talep edilen hususların tamamının değerlendirilmediğine yönelik yapılan itiraza ilişkin; 58 ada 1 parsel ile 74 ve 75 parsellerde ortalama 2 m düzeyinde dolgu yapıldığı, taşınmazların üzerinin betonarme ile kaplandığı, taşınmazın kıyısında bulunan dere kenarına ve parseller arası bağlantı amacıyla kalıcı olarak betonarme, şev ve istinat vb. yapmak suretiyle kullanıldığı, 74 parselin deniz cephesinde dolgu yapılıp yapılmadığı, 74 ve 75 parsellerdeki izinsiz uygulamaların kaldırılmadığına ilişkin hususlar ile 58 ada, 1 parselde yapılan hafriyat çalışmalarına ilişkin alana verilen zararı ortaya koyan bilimsel çalışmaların ilgili Kurul Müdürlüğü’ne iletilmesi sonrasında İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilmesine karar verildi”

KİMLER ONAYLADI?
Kararda; toplantıya başkanlık yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazıcı, Kurullar Dairesi Başkanı Ebru Akyol Zor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Halil Durceylan gibi önemli isimlerin imzaları yer aldı. Ayrıca kararı çeşitli üniversitelerde arkeoloji ve tarih konularında bilimsel araştırmalarda bulan Prof. Dr. Celal Şimşek, Prof. Dr. Sare Sahil, Prof. Dr. Bilal Söğüt ve Prof. Dr Hüseyin Yurttaş da imzaladı.

Kaynak: https://www.egedesonsoz.com/haber/bakanliktan-ege-gubre-karari-antik-kentin-uzerine-mi-yapildi/1091084


Benzer Haberler & Reklamlar