Kütahya Özel Müzeleri

Kütahya Özel Müzeleri

Kütahya yeni gelişen müzecilikte Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer almaktadır.


ANADOLU KÜLTÜR SANAT VE ARKEOLOJİ MÜZESİ

İl Merkezinde, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı içerisinde yer almaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle kurulmuş olup özel müze statüsündedir.

Tugay ana girişi yakınındadır. Eski uçak hangarının düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. Müzede Kütahya Müzesinin taş eserleri ile Müzenin kendisine ait arkeolojik eserleri, sikkeleri, çinileri ve Kütahyalı sanatçıların yağlı boya tabloları sergilenmektedir. Müze 2005 yılında ziyarete açılmıştır.

KENT TARİHİ MÜZESİ

Kent Tarihi Müzesi, Germiyan Sokakta bulunan Kitabesinde 1912 yılında yaptırıldığı anlaşılan Şapçızade ve Karaca Konakları, Kütahya Belediyesi tarafından restore edilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan Özel Müze izni ile Kent Tarihi Müzesi olarak açılmıştır. Bahçesinde; dünya’da Çini Sanatının merkezi olan Kütahya’mızın geleneksel ata sanatının üretim aşamaları yer almaktadır”.
Kent Tarihi Müzesi’nin zemin katında, tarih öncesi dönemden başlayarak, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyan, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetine ait bilgi, belge ve fotoğraflar bulunmaktadır.

Birinci katında Kütahya’da kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan demirci, bakırcı, kalaycı, keçeci, sepetçi, dülger, bıçakçı, semerci, nalbant, saraç, kunduracı gibi meslek gurupları, bölümler halinde mankenlerle ve fotoğraflarla canlandırılmış olup, bunlara ait aletlerin orijinallerine ait dükkanlar yer almaktadırİkinci katta ise, Kütahya’daki ev yaşamı ve konaktaki odaların iç mekanları gelin, düğün, kına, selamlık, giysiler, yatak odası, mutfak ve halı dokumacılığı gibi günlük hayat canlandırılmıştır.

JEOLOJİ MÜZESİ

İl Merkezinde, Börekçiler Mahallesi, Kapan çayı kenarında, bugün aynı adı taşıyan Celal Efendi Mescidi’nin (Şengül Camii) önünde bulunan tescilli tarihi bir yapı olan Şengül Hamamı 16 y.y. dan kalmadır...

Kütahya’lı seyyah, ilim adamı, yazar ve halk bilimci Evliya Çelebi (1671 -1672) yıllarında Kütahya’yı ziyaretinde hamamlar arasında bu hamamı da saymaktadır. Restorasyondan sonra, bu tarihi mekân, yerel ve ulusal ölçekte yeraltı zenginliklerinin tanıtılması ve sergilenmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle Jeoloji Müzesi olarak 25.04.2008 tarihinde ziyarete açılmış olup, Kütahya Belediyesine bağlı özel müze statüsündedir.

Küthya yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından son derece zengin bir ildir. Dünyada bulunan 90 çeşit madenin 57 si Türkiye’de, bunun 35’i de ilimiz sınırları içinde bulunmaktadır. Maden ruhsat sayısının en çok olduğu il olan Kütahya; Türkiye bor rezervlerinin %50’sini, linyit rezervlerinin %7,6’sını ve seramik hammaddelerinin (feldspat, kuvars, kaolin gibi) çeşit ve rezerv olarak çok önemli bir miktarını karşılaması; manyezit gibi refrakter hammaddesinin de günümüzde üretildiği yegâne yer olması bakımından maden sanayisinde önemli bir yer işgal etmektedir.

Kütahya, bu maden kaynaklarına ilave olarak termal ve jeotermal kaynaklarıyla da çok zengindir.

Müzede, Eti Bor A.Ş, Eti Gümüş A.Ş, T.K.İ Seyitömer Kömür İşletmesi (SLİ), Tunçbilek Linyit İşletmeleri (GLİ), Yıldız Entegre (Azot), Kütahya Manyezit (Kümaş), Kütahya Belediyesi El Sanatları Üretim Merkezinde (Kestaş) üretilen süs taşları, Kütahya Porselenin üretim aşamaları ve Şaphane’ de üretilen şap ürünlerini görmek mümkündür.

DUMLUPINAR KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ

Kurtuluş Savaşımızın cereyan ettiği topraklar üzerinde kurulan ve bu savaşın anısına yaptırılan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bir izinle 30 Ağustos 1997 tarihinde ziyarete açılmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı özel müze statüsündedir. Müzede Kurtuluş Savaşına ait çeşitli silahlar, kılıçlar, fotoğraflar, belgeler, araç ve gereçler sergilenmektedir.

TAVŞANLI BELEDİYE MÜZESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile 22.02.1989 tarihinde ziyarete açılmış olup, Tavşanlı Belediyesine bağlı özel müze statüsündedir. Eski Belediye Binası olarak kullanılan tescilli sivil mimarlık örneği konağın ikinci katında hizmet vermektedir. Yöreye ait etnografik ve arkeolojik kültür ve tabiat varlıkları sergilenmektedir.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ MÜZESİ

Dumlupınar Üniversitesi tarafından yürütülen Türkiye Kömür İşletmelerine ait Seyitömer Höyük’te yapılan kazılarda çıkan eserlerin sergilenmesi amacı ile kurulmuştur. 25.02.2011 tarihinde açılmıştır. 6. Müzede Seyitömer Höyük’te bulunmuş olan bir mekânın yangın sonrası durumunu gösteren canlandırma yapılarak ziyaretçilerin höyük, kazı çalışmaları hakkında daha iyi ve görsele dayalı bilgi edinmesi sağlanmaktadır.

 

 

 


     

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar