Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu'ndan Yesemek açıklaması

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu'ndan Yesemek açıklaması

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Palatformu yöneticisi Nezih Başgelen Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'sindeki tahribat için açıklamada bulundu.

"Gaziantep ili İslahiye İlçesi'nin 22 kilometre güneydoğusundaki Yesemek Köyü'nün Karatepe sırtlarında yer alan Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi (burada yeni bulunan Hitit imparatorluk dönemi devasa kale yerleşimiyle birlikte) UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde olan Türkiye'nin önemli ve benzersiz bir kültürel varlığıdır.

Listedeki varlıkların Unesco Dünya Miras Komitesi’nce belirlenen kriterleri karşılama durumları her açıdan dikkate izlenmekte ve adaylık durumunu etkilemektedir. Bu açıdan burayla ilgili sit ve koruma kararlarına karşın hemen yanında yapımı süren sulama barajı tüm bu değerlere Unesco kriterleri açısından inanılmaz zararlar vermektedir. Baraj müteahhitinin daha ilk aşamada 1. derece arkeolojik alana izinsiz girerek 742 m2 alanı tahrip etmesi bu sırada 21 tane heykeli zedeleyerek konteksinden çıkarması arkeolojik dolguları altüst etmesi kabul edilemez bir durumdur. 

Burası ilk defa, Alman Doğu Araştırmaları Kurumu adına Zincirli Höyük’te kazı yapan Felix von Luschan tarafından görülerek bilim alemine tanıtılmıştır. 1957-1961 yıllarında Prof. Dr. Bahadır Alkım tarafından kazı ve araştırması yanısıra ve bilimsel yayını da yapılmıştır .

Son yıllarda burada yapılan araştırmalarda Taş ocağı ve Heykel atölyesinin hemen doğusundaki 3.5 km uzunluğundaki tepenin üzerinde Hitit İmparatorluk dönemine ait muazzam bir kentin kurulmasının planlandığı, Yesemek'teki heykellerin de bu kentteki kapılar, tapınak ve saray gibi anıtsal yapıları donatmak için hazırlandığı anlaşılmıştır.

Yarım kaldığı anlaşılan bu devasa kent projesi Hitit döneminin önemli bir gizemidir.

Türkiye'nin benzersiz bu arkeolojik alanı , Unesco Dünya Mirası adaylık yolunda büyük bir yara almıştır. Yesemek gibi sıradışı arkeolojik değerleri olan bir kültürel varlığımız gerekliliği tartışmalı bir sulama göletine feda edilmemelidir. " 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar