Kültürel Mirası Koruma Derneği: KMKD

Kültürel Mirası Koruma Derneği nedir? KMKD nedir?

Kültürel Mirası Koruma Derneği (ΚΜΚD), Anadolu’da yaşamış toplumların yaratmış oldukları kültürel varlıkların Türkiye’nin zenginliği ve bütün insanlığın ortak mirası olduğu, korunmasının da ortak sorumluluğumuz olduğu inancı ile özellikle ihmal edilmiş, sahipsiz ve yok olmakta olan kültürel varlıklarımızın belgelenmesi, araştırılması, sorunlarının tespiti ve risk analizlerinin yapılarak bilinirlik ve görünürlüklerine katkı sağlamak, korunarak gelecek kuşaklara aktarılması misyonu ile 2014 yılında kurulmuştur. 

KΜΚD, gerçekleştirdiği saha çalışmaları ile koruma alanında uzman mimar, inşaat mühendisi, arkeolog, sanat ve mimarlık tarihçileri ile yerinde inceleme, belgeleme ve araştırmaya dayalı hazırladığı raporlarla risk altındaki kültür varlıklarımızın korunması için acil müdahale gerekliliğini vurgular, rapor içerikleri ile koruma alanındaki ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara sağlıklı ve bütüncül bilgi aktarmayı hedefler, korunmaları için yöntem ve öneriler geliştirir.

KMKD, risk altındaki kültürel varlıklarımızın değerinin anlaşılması ve korunabilmesi için gereken bilgi, beceri ve uzmanlığın gelişmesi düşüncesiyle eğitim içerikleri geliştirir, kültürel mirasın yorumlanması ve tarihi alanların yönetimi konularında çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütür.
 


Benzer Haberler & Reklamlar