İSAR: İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi hakkında kısa bilgi ve iletişim adresleri

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi (İSAR); Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı bünyesinde 2020 yılında kurulmuş Üsküdar merkezli faaliyet gösteren  üstün başarılı lisans ve lisansüstü öğrencilerini desteklemek, Doğu'nun ilmi geleneğini hakkıyla hazmetmiş ve Batı'daki ilmi gelişmeleri yakından takip edebilecek ve toplum meselelerini dert edinmiş ilim adamları yetiştimek amacı güden eğitim kurumdur. İSAR Araştırma Merkezi, Türkiye’de sürdürülen akademik bilgi üretimine doğrudan ve kaliteli bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Kurumun internet sitesimde amaç ve hedefleri hakkında şu açıklamalar yer almaktadır:

"İSAR'ın temel gayesi üstün başarılı lisans ve lisansüstü öğrencilerini çağdaş dünyanın gerekleri doğrultusunda desteklemektir. Bu desteğin sonucunda Doğu'nun ilmi geleneğini hakkıyla hazmetmiş ve Batı'daki ilmi gelişmeleri yakından takip edebilecek ve toplumumuzun meselelerini dert edinmiş ilim adamları yetişecektir. İSAR'ın desteklediği öğrencilerin, ülkemizin ve dünyanın karşılaşmakta olduğu kültürel ve sosyal problemlere etkin ve nitelikli çözüm önerileri sunabilecek donanıma sahip olmaları arzulanmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerimizin uluslararası düzeyde akademik çalışma yapabilecek derecede çalıştığı alanlara hakim olmaları ve kültürümüzü tüm dünyada gereğiyle temsil edebilmeleri istenmektedir.

İSAR'ın amacı ve hedefi; ilim ve düşünce geleneğimizi evrensel bir ufukla kavrayarak yaşadığımız dünyanın meselelerine çözümler sunabilecek ilim adamlarının ve düşünürlerin yetiştirilmesidir.

İSAR, kuruluşunu tamamladığı 2009 sonundan itibaren Üsküdar'daki binasında seminer ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. İSAR'ın kuruluş gerekçesi, küreselleşen dünyanın ihtiyaçlarının ilim adamlarının yetişmesinde yeni bir yaklaşım gerektirdiği düşüncesinde yatmaktadır. Bu yeni ilmi yaklaşımın hedefi günümüz dünyasının kültür, düşünce ve toplum sorunlarına çözüm üretebilmektir. Bu amacı güdecek ilim adamlarının karşılaşacakları meselelere etkin ve köklü çözümler getirebilmeleri kendi tarih, düşünce ve ilim birikimimiz ile, modern sosyal ve beşeri bilimlerin her ikisinde birden yetkin olmalarına bağlıdır. İSAR, bu hakikatten yola çıkarak çatısı altında destekleyeceği öğrencilere her iki alandaki bilgi birikimini aktarma gayesiyle kurulmuştur.

İSAR bünyesindeki birimler

İSAR Temel Eğitim  Araştırma Merkezi  İŞ'TE İSAR e-İSAR  İSAR International  İSAR Yayınları İSAR Kütüphanesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Selami Ali Mah. Selanikliler Sok. No: 44/1 Bülbülderesi/ Üsküdar, İstanbul,Türkiye
Tel: + 90-216-3109920
Faks: + 90-216-391b2633
E-posta: iletisim@isar.org.tr

https://www.isar.org.tr/tr


Benzer Haberler & Reklamlar