Ionia

Ionia nedir?

Ionia: Batı Anadolu kıyı şeridindeki bölge.

Kuzeyde Aiolis, doğuda Lidya, gü­neyde Karya bölgeleriyle çevrilidir.

İzmir ve Aydın illeriyle Yunanistan’a ait Khios ve Samos adalarını içine alır.

Bölge adını Anadolu’ya Orta Yunanis­tan’dan gelmiş ve Grekçenin farklı bir lehçesini konuşan Hint-Avrupalı göçmenlerden almıştır.

Heredotos eserinde "Ion’lar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü altında ve en güzel iklimde kurmuşlardır” der.


Benzer Haberler & Reklamlar