İoanna Kuçuradi: Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

İoanna Kuçuradi kimdir? Prof. Dr. İoanna Kuçuradi biyografisi

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi;  Felsefeci, Akdademisyen Yazar (d. 4 Ekim 1926; ö. )

4 Ekim 1936'da, İstanbul'da doğdu. Babası, İstanbul doğumlu bir Sisam göçmeninin oğlu, annesi ise dört yaşındayken Çorlu’dan İstanbul’a göç etmiş bir Rum ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İsminin Türkçe karşılığı, Tanrının armağanı (erili Yahya anlamına gelen Ioannes)  soyadının Türkçe karşılığı ise, Kütükoğlu'dur. 

1954'te Zapyon Rum Lisesinden, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu[ ve Prof. Dr. Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olarak bu bölümde göreve başladı.

1965'te hazırladığı "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" başlıklı tezle doktor oldu. 1965-1968 arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yaptı.

1970'te doçent, 1978'de de profesör oldu. 1983’te Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu FISP'in yönetim kuruluna seçildi ve 1988-1998 arasında genel sekreter, 1998-2003 yılları arasında da federasyon başkanlığını yürüttü. Hâlen bu federasyonun onursal başkanıdır.

Hacettepe Üniversitesinde felsefe bölümünü kurdu ve 2003 yılında emekli oluncaya dek bölümün başkanlığını yaptı. 1997'den beri Maltepe Üniversitesinde İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yöneticiliğini yapmaktadır ve bu merkez bünyesinde kurulan UNESCO kürsüsünün başkanıdır. Ayrıca Koç Üniversitesi mütevelli heyeti üyesidir. 2015 yılında ODTÜ tarafından kendisine "Senato Özel Ödülü" verildi.

Üye Olduğu Kuruluşlar :

* Türkiye Felsefe Kurumu (1979dan beri Başkan)
* Klasikçağ Araştırmaları Kurumu
* Türk Sosyal Bilimler Derneği
* Unesco Türkiye Millî Komisyonu, İnsan Bilimleri Komitesi (Mart 1997ye kadar)
* Alman Kültür Merkezi (Ankara)
* Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (1983ten beri Yönetim Kurulu Üyesi, 1988+1998 yıllarında Genel Sekreter, Ağustos 1998den beri de Başkan)
* Afro-Asian Philosophy Association (Asya için Başkan Yardımcısı)
* Greek Philosophical Society (Ömür boyu üye)
* Institut international de philosophie (Paris)
* Humboldt Bursiyerleri Derneği
* Birleşmiş Milletler Türk Derneği
* Atatürkçü Düşünce Derneği
* Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı
* T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başmüşavirliği, İnsan Hakları Yüksek Danışma Kurulu (Kurulduğu Ekim 1994ten, kaldırıldığı Mart 1996ya kadar Başkan)
* International Council for Philosophical Inquiry with Children
* World Futures Studies Federation
* International Academy of Humanism
* Centre de Recherches Interdisciplinaires en Bioéthique (Onursal Komite Üyesi, Brüksel)
* Türkiye İnsan Hakları Vakfı Etik Komitesi (Başkan)
* İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi (Başkan)
* v.d.


Aldığı Ödüller :

* Goethe Madalyası (1996)
* Girit Üniversitesinden Onursal Felsefe Doktorası (1996)
* Türkiye Bilimler Akademisi 1996 Ödülü - Hacettepe Üniversitesi Bilimde Başarı Ödülü (1994+1995 ve 1995+1996 Akademik Yılları)
* Dünya Vatandaşlık Birliği Mevlâna Yüce Vakfı 1998 Ödülü
* Mimoza Dergisinin 75 Cumhuriyet Kadını Ödülü, 1998
* Ricardo Palma Üniversitesiden Onursal Felsefe Doktorası (2000)
* Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2000 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü
* 2023 Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü

Kitapları

* Apò tò Parapetasma Pisw (Perdenin Arkası), Şiirler, Istanbul 1962.
* Max Scheler ve Nietzsche'de Trajik, Istanbul 1965.
* Nietzsche ve İnsan, Istanbul 1966, 1995, 1997, 1999.
* Schopenhauer ve İnsan, Istanbul 1967.
* İnsan ve Değerleri, Istanbul 1971, 1998.
* Etik, Ankara 1977, 1988, 1996, 1999.
* Sanata Felsefeyle Bakmak, Ankara 1980, 1997, 1999.
* Çağın Olayları Arasında, Ankara 1981, 1997.
* Uludağ Konuşmaları, Ankara 1988, 1993, 1997.

Makaleler, Bildiriler, Raporlar,

* "Simbolik Anlatışa Yaklaşma", Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 1, sayı 2, 1968, s. 182+191.
* Liselerimizde Felsefe Öğretimi, Yaylacık Matbaası, Istanbul 1969, s. 1+15.
* In the Face of Effaced Faces, Proc. XVth World Congress of Philosophy, Varna 1973, Cilt 4, s. 213; İsveçcesi: "Det utsuddade ansiktet", Credo, Årgang 55, 1974, hafte 5, s. 217-222; Türkçesi: "Silinmiş Yüzler Karşısında", Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 7, sayı 1-2, 1975, s. 1-5.
* "Çeşitli Dialektik Kavramları: Metod ve Görüş", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 7, sayı 3, 1974, s.3-32; kısaltılmış İngilizcesi: Studies in Soviet Thought 39, 1990, s. 257-264.
* "Denge Sorunu ve Geleceği", Klasik Çağ Düşüncesi ve Çağdaş Kültür, Ankara 1977, s. 101+107.
* "Value, Values and Art", Diotima, sayı 5, 1977, s.125+131; Sırpçası: "Vredsayıst, Vredsayısti, Umesayısti", Knijizevna Kritika, 3, 1977, s. 51-63.
* "Tradition and Revolution or Philosophy and World Politics", Proc. First Afro-Asian Philosophy Conference, Cairo 1978, s. 185+196; Türkçesi: "Gelenek ve Devrim ya da Felsefe ve Dünya Politikası", Toplumcu Düşün, sayı 1, 1978, s. 45-55.
* "Felsefî Bakış", Felsefe Kurumu Seminerleri 1, 2, 3, Ankara 1979, s. 9+11.
* "Felsefe ve Kişi Eğitimi", Ibid.s. 55-62.
* "Tarih Eğitimi Sorunları", Ibid., s. 235-239.
* "Şiir Çevirisini Değerlendirme ve Türkçede Homeros", Türk Dili, sayı 322, 1978, s. 111+116.
* "Anarşi Üzerine", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, sayı 54, 1979, s. 18-21.
* "Aristotle and the Ontological Approach", Proc. World Congress on Aristotle, Saloniki 1978, s. 60-68.
* "Aristoteles'in Ousia'sı ve Substans Kavramı", Journal of Turkish Studies, Cilt 3, 1979, s. 251-258.
* "Hthikh Politikh: Dunatothta h Oxumwro Schma;", in Filosofia kai Politikh, Athens 1982, s. 93-99, Türkçesi: "Ahlâksal Politika: Bir Olanak mı, Yoksa Çelişmeli bir Deyim mi?", Toplum ve Bilim, sayı 15+16, Güz 1981-Kış 1982, s. 37-43.
* "La signification de réunions philosophiques multinationales / The Meaning of Multinational Philosophical Gatherings", Proc. First Philosophical Seminar of the Balkan Countries, Ankara 1982, s. 5-21.
* "Philosophy and Human Rights?", Proc. Philosophical Foundation of Human Rights, Ankara 1982, s. 47-52; Türkçesi: "Felsefe ve İnsan Hakları", İnsan Haklarının Felsefî Temelleri, Ankara 1982, s. 49-54.
* "Philosophy and Social Injustice", Proc. Second Afro-Asian Philosophy Conference, Nairobi 1982, s. 63-71; Türkçesi: "Felsefe ve Sosyal Adaletsizlik", Atatürk ve Hukuk, Ankara 1982, s. 326-337.
* "La culture et les cultures / Quelques réflections à l'occasion de la Conférence mondiale de l'Unesco sur les politiques culturelles" (Bulgarca), Problems of Culture, Sofia 1982, s. 54-60; Birleşmiş Milletler Türk Derneği 1988 Yıllığı, Ankara 1990, s. 25-33.
* "İnsan Haklarından Devlet Kavramına", İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin XXXV. Yılı için Armağan, Ankara 1983, s. 43-50; Rusçası da.
* "From Revolt to Philosophy / De la révolte à la philosophie", Philosophes critiques d'eux-mêmes/Philosophers on Their Own Work / Philosophische Selbstbetrachtungen 11, Bern 1984, s. 109+119.
* "Philosophy on the Question of Justice and Peace and the Objectives of the World Decade of Cultural Development", Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı 1985, Ankara 1986, s. 113+127; Presença Filosófica, Cilt XIV, sayı 1 ve 2, Jan/Jun 1989, s. 41-53.
* "Freedom and Social Freedom", Freedom, Progress and Society, Delhi 1986, s. 153+160.
* "Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education Relating to Human Rights and Fundamental Freedoms Through the Teaching of Ethical and Humanistic Values", International Education in Twelve Countries, Helsinki 1986, s. 349-376.
* "Özgürlük Kavramı", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1 and 2, 1986+1987, s. 27-34 and s. 11+15.
* "Teaching and Research in Philosophy in Turkey", Teaching and Research in Philosophy: Asia and Pacific, Unesco 1986, s. 298-322.
* "Yirminci Yüzyılın Son Yirmi Yılında Humanism", Çağdaş Düşünce, Istanbul 1987, s. 99+108.
* "Ortaöğretim Kurumlarında Felsefe Öğretimi", Ortaöğretim Kurumlarında Sosyal Bilimlerin Öğretimi ve Sorunları, Ankara 1987, s. 193-218.
* "Cultures and World Culture", Philosophie et Culture-Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie IV, Montréal, 1988, s. 457-460.
* "Justice in the Flegmainousai PóleiV of Our Times", On Justice, Athens 1989, s. 257-264.
* "World Problems from the View-Point of Human Rights", Proc. Philosophy Facing World Problems, Ankara 1988, s. 57-71; Türkçesi: "İnsan Hakları Açısından Dünya Problemleri", Dünya Problemleri Karşısında Felsefe, Ankara 1988, s. 58-72.
* "Nietzsche: Çağı ve Çağımız", Türk Felsefe Araştırmalarında ve Üniversite Öğretiminde Alman Filozofları, Ankara 1988, s. 64-96.
* "Human Rights Education and Education for Solidarity: the Training of the Trainers", Turkish Yearbook of Human Rights, Cilt 9+10, 1988+1989, s. 41-47.
* "Cultural Morals and Global Morality in the Light of Ethics", Proc. WASCO'88 The World Community in Post-Industrial Society, Seoul, 1989, s. 176+185.
* "Felsefede Çeviri", Übersetzer-Workshop, Ankara 1989, s. 21-33.
* "La valeur éthique d'une action et le critère kantien", Etudes de philosophie moderne, Diotima 17, 1989, s. 75-84.
* "Sağlık Bilimlerinde Etik", Sağlık ve Toplum, Mart-Nisan 1990, s. 67-70.
* "Les droits de l'homme et la Décennie du développement culturel", Birleşmiş Milletler Türk Derneği 1988 Yıllığı, Ankara 1990, s. 25-30.
* "İnsan Haklarına Dayalı Anayasa veya Devlet Kavramı", Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara 1991, s. 131+140.
* "Modernity as a Concept and as a Project or 'Modernity', 'Modernization' and Beyond", Cultures in Conflict or in Dialogue?, Cairo 1991, s. 81-97.
* "'Das Recht, ein Mensch zu sein' oder Forderungen der Bedingungen des ethischen Handelns", Perspektiven der Philosophie, Cilt 18, Rodopi, 1992, s. 277-290.
* "Yirmibirinci Yüzyıla Girerken Klasikçağ Düşüncesi, Avrupa ve Türkiye", Lucerna, sayı 1, İstanbul 1992, s. 50-53.
* "Bizde Dil ile Kültür Arasındaki Bir İlişkide Karşımıza Çıkan İki Sorun", Insancıl, sayı 28, İstanbul 1995, s. 3-5.
* "The Idea of Development. Its Past and its Present", The Idea of Development. Between Its Past and Its Future, Ankara 1993, s. 3+17.
* "Philosophy Questioning 'Cultural Development'", Philosophy and Cultural Development, Ankara 1993, s. 9+17.
* "Knowledge of Value and Values: A Sine Qua Non for Human Flourishing", Paths to Human Flourishing. Philosophical Perspectives, Seoul 1993, s. 224-231.
* "Economic Disparities and the Fashionable Linking of Human Rights, Democracy and Free Market" (Rusçası), Voprosi Filosofii, 6, 1993, s. 115+119; İngilizcesi, Violence and Human Coexistence, Cilt V, Montreal 1995, s. 330-336; Almancası "Ökonomische Ungleichheiten und die modische Verknüpfung von Menschenrechten, Demokratie und freiem Markt", Entwicklung mit menschlichen Antlitz. Die Dritte und die Erste Welt im Dialog, Herausgegeben von Klaus M. Leisinger und Vittorio Hösle, C.H. Beck, München 1995, s. 218-225.
* "Turquie", La philosophie en Europe, Ed. Gallimard / UNESCO, 1993, s. 467-483.
* "Atatürk Devriminin Temelleri ve Kültür Sorunu", Anadolu Sanat 1, Eskişehir 1993, s. 145+156.
* "Adalet Kavramı", Ankara Barosu Dergisi, sayı 1993/1, s. 80-88; Adalet Kavramı, Türkiye Felsefe Kurumu Yay., Ankara 1994, s. 27-33.
* "On 'Science' and 'Wisdom'", Humana. Bozkurt Güvenç'e Armağan, Ankara 1994, s. 345-350.
* "Address to the Third Balkan Countries Seminar of Philosophy", Philosophy in Balkan Countries Today, Athens 1994, s. 27-29.
* "Back to the Question of Goals", Philosophy, Humanity and Ecology, The African Academy of Sciences, Nairobi 1994, s. xvi-xx.
* "Der Begriff der Erziehungsdiktatur und die Erziehungsrevolution am Beispiel Atatürks", Das Scheitern diktatorischer Legitimationsmuster und die Zukunftsfähigkeit der Demokratie, Beiträge zur Politischen Wissenschaft, Bd. 84, Berlin: Duncker und Humblot, 1995, s. 113+119. Türkçesi: "Eğitim Diktatörlüğü Kavramı ve Atatürk'ün Eğitim Devrimi", 70. Yılında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Atatürk'ün Büyük Nutku ve Dönemi, Ankara 1999, s. 163+167.
* "Prologue of The Concept of Knowledge", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995, s. xxıı-Lvii.
* "Knowledge and its Object", The Concept of Knowledge, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995, s. 97+119.
* "Human Rights Instruments Questioned in the Light of the Idea of Human Rights", The Idea and the Documents of Human Rights, Ankara 1995, s. 3+12.
* "Human Rights: The Idea, the Demands and the Instruments", The Idea and the Documents of Human Rights, Ankara 1995, s. 75-92.
* "Hoşgörü: Kavramı ve Sorunları", Hoşgörü ve Eğitim, Ankara 1996, s.18-29; Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni, sayı 2, Nisan 1995, s. 1 and 8+11; genişletilmiş İngilizcesi: "Tolerance and the Limits of Toleration", Diogenes, sayı 176, Berghahn Books 1996, s. 163+174; Fransızcası: "La tolerance et ses limites" (Çeviren: Pierre-Emmanuel Dauzat), Diogène, sayı 176, Gallimard 1996, Octobre-décembre 1996, s. 143+153. Çincesi de.
* "Secularization in Turkey", Free Inquiry, Winter 1995/96, Cilt 16, sayı 1, s. 45-46.
* "Ethics and 'Environmental Ethics'. Concept and Problems", Environmental Ethics, ed. by Kriton Curi et al., Boğaziçi University Institute of Environmental Sciences and UNESCO, Istanbul 1996, s. 7+11.
* "Laiklik ve İnsan Hakları", Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni, n. 6, Ankara 1996, s. 1 and 8+11; Aktüel Eczacı, sayı 30, October 1996, s.34-36.
* "Felsefe Açısından Eğitim", Felsefe Açısından Eğitim ve Türkiye'de Eğitim, Istanbul 1996, s. 7+11.
* "Barış Gününde Barış Üzerine", Barışa bir Şans Verin, Ankara 1996, s. 3-8.
* "Universal Norms and Tasks of Common Global Society", Proc. of the "Global Convention on Tolerance, Restoration of Morality and Humanity", Seoul 1996, s. 971-988.
* "Secularization in Turkey", Averroës and the Enlightenment, Prometheus Books, Amherst, New York 1996, s. 171+176.
* "Yirminci Yüzyıl Felsefî Antropolojisinde Takiyettin Mengüşoğlu'nun Yeri", Yüzyılımızda İnsan Felsefesi, Ankara 1997, s. 75-85.
* "DiabazontaV ton Platwna kai ton Aristotelh dicwV ta gualia tou Mesaiwna",Panepisthmio KrhthV, TomeaV FilosofiaV, Ellhnika Grammata, Ep. Murtw Dragwna-Monacou, Athens 1997, s. 30-39.
* "Goals and Traps in the Ways out of the Current Stalemate of Poverty", Futures Beyond Poverty - Ways and Means out of the Current Stalemate, World Futures Studies Federation, Turku-Finland 1997, s. 89-99; Türkçesi: Iktisat Dergisi, sayı. 368, Haziran 1997, s. 119+125; Polonya dilinde: "Cele i zadaski na dredze wychodzenia zobecnej pulapki nedzy", Transformacje, 1-4 (15+18), 1998, s. 99+107.
* "The Philosophical Teaching of Human Rights: Teaching Human Rights as Philosophy Courses", Teaching Philosophy on the Eve of the Twenty-first Century, International Federation of Philosophical Societies, Ankara 1998, s. 221-237.
* "Düşünce Özgürlüğü: Nedir Acaba?", Düşünce Özgürlüğü, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arşivi Yay.: 3, AFA, Istanbul 1998, s. 17-26; Frankofoni 12, Ankara 2000, s. 327-334.
* "Secularization and Human Rights", Cultural Traditions and the Idea of Secularization, International Federation of Philosophical Societies, Delhi 1998, s. 65-77.
* "Yhteiskunnallinen ja globaali oikeudenmukaisuus", Niin& Näin, Filosofinen aikakauslehti, Syshy 3/98, Tampere 1998, s. 58-64.
* "A Different Approach to Ethics", Acta Institutionis Philosophiae et Aestheticae, ed. by Tomonobu Imamichi, Tokyo, Japan 1998, s. 147+154.
* "A sine qua non for the Effective Implementation of Human Rights", Taking Action for Human Rights in the Twenty-first Century, ed. by Federico Mayor and Roger-Pol Droit, UNESCO 1998, s. 78-80. Fransızcası: "Une condition sine qua non de la mise en uvre effective des droits de l'homme"; İspanyolcası: "Sobre una condición sine qua non para una puesta en práctica efectiva de los derechos humanos".
* "Ulusal Politikaların Ana Amacı Olarak İnsan Hakları", Türkiye'de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 1998, s.35-43.
* "Sivil Toplum Kuruluşları: Kavramlar", Sivil Toplum Kuruluşları - Üç Sempozyum, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Istanbul 1998, s. 24-31.
* "Uluslararası Yönetim Deneyiminin Gösterdikleri", Sivil Toplum Kuruluşları - Üç Sempozyum, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Istanbul 1998, s. 162+169.
* "Der Staat, die Staten und die Menschenrechte", Synthesis Philosophica, Cilt 13, sayı 2, Zagreb 1998, s. 471-485.
* "Universal Human Rights and Their Different Implications for Multiethnic and Multireligious Societies", World, Islam and Democracy, Konrand-Adenauer Foundation, Ankara 1999, s. 42-52.
* "Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Demokrasi Kavramı ve Sorunları", Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı, Ankara 1998, s. 21-27.
* "Ethics: What does it mean?", in Recontre internationale sur la Bioethique, Tunis 1998, s. 53-59.
* "Deutschland 'Motor für Menschenrechte'", Kultur Austausch 1/99, Stuttgart, s. 50-52.
* "Philosophical Ethics and Professional Ethics", Ethics of the Professions: Medicine, Business, Media, Law, Springer-Verlag, Berlin -Heidelberg, 1999, s. 1+15.
* "Evrensel Bildirgenin 50. Yılında İnsan Hakları", 50 Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları, Bülent Peker'le, Hacettepe Universitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Araştırma ve Uygulama Merkezi UNESCO Kürsüsü ve Türkiye Felsefe Kurumu ortak yayını, Ankara 1999, Ankara 1999, s. 16-30.
* "İnsan Haklarına Felsefeyle Bakınca", Prof.Dr. Eyüp Kemerlioğlu'na Armağan, Cumhuriyet Universitesi Yayınları, Sıvas 2000, s. 183+199.
* "Modernite, Aydınlanma ve bir Dünya Görüşü Olarak Bilim", Gazi Psikiyatri Günleri III İnteraktif Sempozyumu, Ankara 2000, s. 11+17.

Çeviriler

Immanuel Kant, Pratik Aklın Eleştirisi / Kritik der praktischen Vernunft (Ülker Gökberk ve Füsun Akatlı'yla birlikte), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1980; Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1994.
* Immanuel Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi / Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1981; Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1995.
* Immanuel Kant, Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena / Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können (Yusuf Örnek'le beraber), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1983; Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1995.
* KEMAL NTEMIPEL, Antigónh, MauridhV, Aqhna 1970.
* OZNTEMIR INTZE, Dwdeka Poihmata gia tò Giannh Ritso, KedroV, Aqhna 1979.
 

Kaynak: Hacttepe Üniveritesi


Benzer Haberler & Reklamlar