Homo Sapiens

Homo Sapiens nedir?

Homo Sapiens: 35-40 bin yıl öncesinde ortaya çıkmış, anatomik açıdan günümüz insanına çok benzemesi nedeniyle günümüz insanının doğrudan atası olarak kabul edilmiştir.

Homo sapiensler uzun boylu insanlardı. Erkeklerin boy uzunluğu 175, kadınlarınki ise 165 cm. civarındadır.

Alın dik ve geniş, yüz yassıdır.

Göz çukurları yuvarlak, burun dar, burun sırtı ise düzdür.

Üst Paleolitik dönemde yaşayan homo sapienslerle birlikte insan davranışlarında ciddi değişimler gerçekleştiği görülmektedir.

Günümüz insanı gibi sesle iletişim kurdukları, günümüz insanlarının DNA’ları üzerinde yapılan çalışmalarla saptanmıştır.
 


Benzer Haberler & Reklamlar