Handan Börüteçene’nin “Üç İç Denizin Ülkesi” Sergisi, Salt Beyoğlu’nda Ziyarete Açıldı

Handan Börüteçene’nin “Üç İç Denizin Ülkesi” Sergisi, Salt Beyoğlu’nda Ziyarete Açıldı

Salt’ın yeni sergisi Üç İç Denizin Ülkesi, kırk yılı aşkın süredir kararlı biçimde arkeoloji, tarih ve doğa odağında üreten Handan Börüteçene’nin bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı sergisi. İsmi, sanatçının taşı toprağı ve mavilikleri kadar kültür mirası ile mitlerinden ilham aldığı bir coğrafyaya işaret ediyor: Anadolu ve Trakya.

İstiklal Caddesi'nde yer alan Salt Beyoğlu'ndaki “Üç İç Denizin Ülkesi”, bellek yitimine meydan okuyan bir sanat pratiğinin izini sürerken, Börüteçene’nin tutkularını, işlediği temaları, peşini ısrarla bırakmadığı meseleleri ve üretimindeki yeni açılımları bütünlüklü şekilde keşfetmeye olanak veriyor. Bir yandan Türkiye’deki kültür mirası ve sanat eserlerine yönelik ihmalkâr tavra da dikkat çeken sergi, 14 Nisan'a kadar Salt Beyoğlu’nda ücretsiz ziyaret edilebilir.

Üç İç Denizin Ülkesisergisinden fotoğraf: Mustafa Hazneci (Salt), Salt Beyoğlu, Kasım 2023

Handan Börüteçene, [önde] Kır/Gör (1985/2023) ve [arkada] Yaşasın Neolitik (2021)

Sanat, arkeoloji, tarih, kültürel miras ve mitoloji meraklılarının görmesi gereken sergi, sanatçının mezuniyet projesi için yaptığı erken dönem işlerinden ödüllü enstalasyonu Kır/Gör’e (1985), 1987’de Urart Sanat Galerisi’nde gösterdiği terracotta serilerinden İstanbul’un kamuya açık mekânlarına yerleştirilen büyük ölçekli heykellerine birçok eseri gündeme getiriyor.

Handan Börüteçene, Morla Döndüm Gömülü Gecemden Sabaha, 1998-2023

Arkeoloji ile çocukluk çağında tanıştı

İstanbul’da dünyaya gelen Handan Börüteçene, doğup büyüdüğü kentin kapsamlı tarihi ile barındırdığı çok katmanlı görselliğin büyüsüne küçük yaşta kapılır. Geçmişe yönelik merak ve heyecanının belirginleştiği çocukluk yıllarında babasının kütüphanesinde bulup karıştırdığı arkeoloji kitapları, ailecek İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne yapılan ziyaretler genişlemekte olan tahayyülünde kalıcı izler bırakır. Annesi Hesna Hanım nakış ustasıdır; o çalışırken etrafa dağılan renk renk kristal boncuk, payet ve inciler sanatçının renk ve form ile kurduğu ilişkiyi pekiştirir.

Handan Börüteçene, Sappho’nun Kayıp Sözleri, 2002-2023

İlk arkeolojik kazı çalışmasına Arykanda Antik Kenti’nde katıldı, ilk kişisel sergisini Paris’te açtı

Handan Börüteçene, İstanbul Kitabından Üç Sayfa, 1993                                                                                  Giray ailesi izniyle

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde seramik öğrenimine başlayan Börüteçene, “dört duvar” arasından çıkma arzusunun yanı sıra toprağın tarihinden öğrenme hevesi ile arkeolojik saha çalışmalarına katılır. Arykanda Antik Kenti’ndeki ilk kazı deneyimi, akademi öğreniminin son dönemine denk gelir. 1981’de mezun olan sanatçı, Paris’e yerleşir ve iki yıl boyunca (1982-1984) l’École nationale supérieure des Beaux-Arts’da Georges Jeanclos ve César’ın (Baldaccini) heykel atölyelerinde çalışır. İlk kişisel sergisini Paris’te açar, bir yandan da İstanbul’da düzenlenen önemli sergilere katılmayı sürdürür.

Handan Börüteçene, Mutfak Ordusu, 1984                                                                                                           Erol Sağmanlı, İlhan Sipahi, Nesrin Şanlık ve Zeynep Göğüş’ün izniyle 

Akademi’nin İstanbul Sanat Bayramı kapsamındaki 5. Yeni Eğilimler Sergisi’ne (1985) Kır/Gör enstalasyonuyla katılır. Hacılar ve Çatalhöyük’teki Neolitik konutları örnek alarak kerpiç bir yapı inşa eder. İçini teknolojik aletlerden gazete, banknot ve türlü gündelik nesneye dönemin kutsallarıyla donatır ve izleyiciyi çivi yazılı tabletleri kırmaya davet eder. Türkiye güncel sanat anlatısında hatırlı bir yer edinen iş, 1980’lerin kültürel deneyimlerine paralel olarak tahribatlarla altüst olan şehir manzarasını irdelerken Börüteçene’nin sanat üretiminin iki ana damarını ve sarmal ilişkilerini ortaya koyar: Kültürler, çağlar, türler, insanlar arası iletişim ile bu iletişimden doğan bilgiyi içeren “yeryüzünün belleği”. Sanatçı Mutfak Ordusu (1984), Ütücüler (1985), Kırma/Gör (1985-1987) ve Kitle İletişimsizlik Araçları vs vs zzzz….bızzzz (1987) gibi işlerinde geçmiş, şimdi ve geleceği ilişkilendirmek üzere Neolitik çağdan günümüze biriken imge, nesne, metin ve formları kullanır. Yeryüzünün Belleği (1995) serisinde kültürel devamlılığı Hititler devrinden beri varlığını sürdüren Anadolu florası üzerinden ele alır: Hattuşa (Boğazköy) tabletlerindeki bilgiler doğrultusunda Kızılırmak yayı içinden topladığı türlü ot ile tohumun Troya ve Aiolis bölgelerinden gelen toprakla iç içe geçtiği görkemli “bellek kasaları” üretir.

Sümerli Ludingirra, Hititli Teşup, Lesboslu Sappho ve Byzantionlu Moiro eserlerine ilham verenler arasında

Handan Börüteçene, [soldan sağa] Bir Kadın (1982), İşçi Kadın (1982/2023), Dayanışma (1982/2023)

Börüteçene için “yeryüzünün belleği” kavramı, kişisel tarihini de kapsar. Bilgi evreni genişledikçe geçmiş çağlardan tanışları da çoğalır: Sümerli Ludingirra, Hititli Teşup, Lesboslu Sappho ve Byzantionlu Moiro gibi. Bu ahbaplarıyla sohbetleri Paris’teki stüdyosundan Venedik kafeleri ve Akdeniz sahillerine elinden düşürmediği defterlerinde birikir. Bazen alıntı, çizim, karalama, bazen de şiir formatındaki bu notlar süzgeçten geçtikten sonra Denize Âşık Olan Kürenin Kitabı (1990) ve Kendime Gömülü Kaldım (1999-süregelen) gibi işlerin “doğum yazıları” ortaya çıkar. Bugüne dek sadece kataloglara basılı olan doğum yazıları, sergideki işlere eşlik ederek derinlikli bir sanatsal düşünce biçimini görünür kılar.

Handan Börüteçene, Kitle İletişimsizlik Araçları vs vs zzzz….bızzzz, 1987/2023

İstanbul, Paris ve Kaş üçgeninde bir konargöçer

Sanatçı yıllar boyu İstanbul, Paris ve Kaş üçgeninde bir konargöçer olmayı sürdürür. Bu yer değiştirmeler zaman içerisinde işleriyle arasında, düşünsel olmasa da fiziksel bir mesafe yaratır. Yıllar önce koleksiyonlara giren ya da arkadaşlarına armağan ettiği bir grup iş kaybolur, izi bulunamaz veya türlü sebeple tahrip olur; İstanbul’un açık alanlarındaki heykelleri, mekânların kullanımları farklılaştıkça amaçlarından uzaklaşır ya da kaderine terk edilir. Kaydı tutulmamış, gözden ırak kalmış ve kayıp işlere vurgu yapan sergi, Türkiye’deki kültür mirası ve sanat eserlerine yönelik ihmalkâr tavra da dikkat çeker.

Salt’tan Amira Akbıyıkoğlu tarafından programlanan Üç İç Denizin Ülkesi, 7 Kasım 2023 - 14 Nisan 2024 tarihlerinde Salt Beyoğlu’nda ücretsiz görülebilir.

Sergi paralelindeki kamu programları saltonline.orgve Salt’ın sosyal medya kanallarında duyurulacak.

Sergi hakkında detaylı bilgi için: https://saltonline.org/tr/2615

Handan Börüteçene hakkında detaylı bilgi için: https://handanborutecene.com/

Tüm Fotoğraflar: Mustafa Hazneci (Salt)


Benzer Haberler & Reklamlar