Gerçekçeneliler: Çeneliler

Gerçekçeneliler nedir? Çeneliler nedir?

Gerçekçeneliler (Çeneliler olarak da bilinirler); Antik Yunanca bilimsel adı ile Gnathostomata,  ağız girişinde karşılıklı veya yarı-karşılıklı olarak açılıp kapanabilen kemik yapısınını barındıran canlılar grubunu tanımlar.

Çene yapısının ilk olarak Silüryen Dönem'de (443-416 milyon yıl önce), balıklarının atalarında görüldüğü ve sinapomorfik (synapomorphy) olarak omurgalılarda görüldüğü tespit edilmiştir. Silüryen Dönem'de yaşamış Zırhlı Balıklar (Placodermi) sınıfı bilinen çeneli ilk türler olurken Devonyen Dönem'de (416-359 milyon yıl önce) pek çok çeneli omurgalı olduğu tespit edilmiştir.


Benzer Haberler & Reklamlar