Genomik: Fonksiyonel genomik

Genomik nedir? Fonksiyonel genomik ne demektir? Yapısal genomik nedir?

Genomik, herhangi bir organizmanın yapısal ve işlevsel fonksiyonlarını kodlayan tüm genlerini tanımlar, genlerin birbirleri ve çevre ile etkileşiminin kontrolünü inceleyen bilim dalıdır.

Çalışma alanlarına göre genomik yapısal ve fonksiyonel genomik olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Yapısal genomik: genetik ve fiziksel haritalama ve DNA baz dizilerinin belirlenmesi yöntemleriyle organizmaların genetik bilgilerinin ortaya çıkarılmasını sağlar.

Fonksiyonel genomik: Fonksiyonel genomiğin amacı da genlerin ekspresyonunu biçim, miktar ve zaman açısından genom düzeyinde inceleyerek genlerin fonksiyonlarının öğrenilmesinin yanında organizma açısından öneminin anlaşılmasına da yardımcı olmaktadır.

Genom nedir? Bakınız: Genom


Benzer Haberler & Reklamlar