Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Gaziantep Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji, insanın tarihsel süreç içinde var olmasından itibaren ürettiği maddi kalıntılar vasıtasıyla sosyal, kültürel, dinsel ve endüstriyel açıdan yaşamını incelemekte, irdelemekte ve yorumlamaktadır. Bölümün amacı; bu tarife uygun olarak Arkeoloji Bilim Dalı'na araştırma, bilimsel yayın ve eğitim olarak hizmet vermektir. Dört yıllık lisans eğitimi sonunda, özellikle Anadolu'nun tarihi mirasına sahip çıkan, bunu kendisine ve insanlığa mal edip, kültürel kimlik olarak benimseyen, ülkesi için koruyan ve tanıtan kuşaklar yetiştirmektir. Bu çerçevede eğitim programında öğrencilere fotoğraf, dia, episkop ve bilgisayar gibi yardımcı malzeme ile desteklenen görsel teorik derslerin yanı sıra, uygulamaya yönelik seminer, panel, konferans, inceleme ve araştırma gezileri gibi katılımcı eğitim çalışmaları ile arkeoloji bilim dalının gereği olan arazi faaliyetleri ve kazı çalışmaları gibi pratik uygulamalar yaparak, yüzey araştırmaları ve müze çalışmaları ile kazılara katılmalarını ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamaktır Temel bilgilerin yanı sıra, çok zengin olan Gaziantep bölgesinin arkeolojisini, bu bilimin metotlarına uygun olarak araştırmak, bu yönde bölgede çalışmalar yapan yerli ve yabancı birçok üniversite ve enstitünün bilim heyetleriyle bilgi alışverişinde bulunmak, eski ve yeni çalışmalardan yararlanarak tüm bilgi ve belgelerin bilimsel arşivini oluşturmak ve bir dokümantasyon merkezi kurarak bilimin hizmetine sunmaktır. Görsel ağırlıklı eğitime dayanan, uygulamasında da tamamen görsel ögelerin kullanıldığı bir bilim dalıdır. Arkeolojinin arazi çalışmaları güneş, sıcak, toz, ter, yürüyüş, yerine göre tırmanma gibi fiziki çalışmalar gerektirmektedir. Bu sebeple, Arkeoloji bilim Dalını seçmek isteyenlerin bu koşulları dikkate alması gerekmektedir. Yüksek derecede görme kusuru olanlara, yürüme-tırmanma zorluğu çekenlere, güneş veya toz alerjisi olanlara Arkeoloji Bilim Dalı önerilmemektedir.

ANABİLİM DALLARI

Prehistorya
Dr. Öğr. Üyesi Zahide Ayşen TETİK (Anabilim Dalı Başkanı)

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
 Prof. Dr. Atilla ENGİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi EYYÜP AY
Dr. Öğr. Üyesi Timur DEMİR
Arş. Gör. Deniz Burak KİŞNİŞ

Klasik Arkeoloji
Dr. Öğr. Üyesi Makbule EKİCİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Nimet Pınar ÖZGÜNER GÜLHAN
Arş. Gör. Emrah ÖZDEMİR

YÖNETİM

Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Atilla ENGİN

Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Timur DEMİR

Bölüm Sekreteri
Ayşe Polat

 

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Atilla ENGİN
Y.Doç.Dr. EYYÜP AY
Y.Doç.Dr. TİMUR DEMİR
Y.Doç.Dr. MAKBULE EKİCİ
Y.Doç.Dr. NİMET PINAR ÖZGÜNER GÜLHAN
Y.Doç.Dr. ZAHİDE AYŞEN TETİK
Arş. Gör. EMRAH ÖZDEMİR

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ
Yrd. Doç. Dr. Rifat ERGEÇ

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar