Filoloji: Betikbilim

Filoloji nedir? Filolojinin tanımı nedir?

Filoloji (Dilbilim)  Ölü ya da yaşayan dil ve dillerle ilgili alanları araştıran bilimidir. Dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Eski Yunancada philos ve logos sözcüklerinin birleşmiyle oluşturulmuştur.  Türkçe karşılığı olarak Betikbilim de önerilmektedir.

Bir dilin yazılı belgelerinin sessel, fonetik ve tarihsel açıdan araştırılması ve  bir toplumun kültürününün dili aracılığı ile araştırılmasını ve incelemesini sağlar.

Filoloji; Metinler yardımıyla diller arasındaki ilişkileri inceleyen, arkeolojiye yardımcı bir bilim dalıdır.  Buna göre diller ırksal, ulasal, siyasal, dinsel ve kültürel bağları tanımlamayı sağlamaktadır. 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar