Elazığ  Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi

Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi

Elazığ Müzesi 1965 yılında kurulmuştur.

Elazığ Müzesi 30 Nisan 1965 yılında, Harput mahallesinde bulunan Alacalı Mescit’te “Harput Müzesi” olarak kurulmuştur.

Keban ve Karakaya Baraj projeleri çerçevesinde yapılan yüzey araştırmaları ve kazılarda bulunan eserlerin teşhiri ve muhafazası için 1971 yılında Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kampüsü içerisinde yeni müze inşasına başlanılmış ve 28 Temmuz 1982 yılında ElazığArkeoloji ve Etnografya Müzesi olarak hizmete açılmıştır.

2010 yılında yapılan bakım-onarım ve teşhir-tanzim çalışmaları sonucunda kronolojik tema kurgulanarak düzenlenen yeni teşhir, 2011 yılı Haziran ayında ziyarete açılmıştır. 


Müze binası; arkeolojik eserler ve sikke salonu, halı ve kilim galerisi ile etnografya salonu olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Eser durumu;

* Müzemizde 15.238 adet arkeolojik, 5.310 adet etnografik, 10.887 adet sikke olmak üzere toplam 31.435 adet envantere kayıtlı eser mevcuttur.

* Teşhir salonlarımızda 2166 adet eserden; 493 sikke, 1.071 arkeolojik ve 602 etnografik eserden oluşmaktadır.

Taşınmaz Kültür Varlıkları; Müzemiz sorumluluk sahasında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli toplam 288 adet kültür varlığı bulunmaktadır.

Bunlar içerisinde;

* 67 dinsel yapı,

* 94 arkeolojik sit,

* 104 sivil mimari yapı,

* 22 idari yapı,

* 1 kentsel sit alanı vardır.

Elazığ İli Kültür Envanteri, Müdürlüğümüz tarafından 2009 yılında hazırlanmış olup kitap halinde basımı yapılmıştır.

Müze Müdürlülüğü: +90 424 241 1130-31

Konum: 

Şehir: ELAZIĞ

Tatil Günleri 

Giriş Ücreti 5 TL

Ziyaret Saatleri
Yaz Dönemi 09:00 - 19:00
Kış Dönemi 08:00 - 17:00

Hizmetler


Benzer Haberler & Reklamlar