Deyr Yakup veya Nemrut'un tahtı

Deyr Yakup veya Nemrut'un tahtı

Şanlıurfa’nın batısından güneyine doğru uzayan ufak bir dağ silsilesi üzerindeki tarihi eser kalıntısına Deyr Yakup Manastırı veya halk dilinde Nemrut'un Tahtı deniyor.

Hakkında çok fazla bilgi bulamadığımız Deyr Yakup veya halk dilindeki adı ile Nemrut'un Tahtı Şanlıurfa’nın batısından güneyine doğru uzayan ufak bir dağ silsilesi üzerinde yer almaktadır. Şehra yarım saat mesafede olan bu tarihi yapılar topluluğuna oldukça sarp ve bozuk yoldan ulaşılabiliyor. 

Eyyubiye Belediyesi Kültür Müdürü İsmail Kaya'nın rehberliğinde ziyaret ettiğimiz Deyr Yakup ya da Nemrut'un Tahtı Kireç taşından yapılmış yapıların yanında yine kireçtaşı kayalıklara oyulmuş odalar topluluğundan meydana gelmektedir. 

Oldukça geniş bir alana yayılan yapılar topluluğu defineci ve kaçak gecekonduların tehditi altında. 

Halk arasındaki söylenceye göre; tepeye 1 saatlik mesafede bulunan Kazene köyünde aşçılar, yemeklerini pişirerek, tepeye doğru dizilen uşakların yemek tabaklarını elden ele vermesiyle Nemrut’un sofrasına naklederlermiş, bu köye verilen Kazene adının da köydeki mutfağa kurulan kazanlardan dolayı olduğunu söylemektedir.

Adnan Erdoğan

 

 

 

 

 

 


Benzer Haberler & Reklamlar