Dağpazarı Kilisesi: Dağpazarı Kilise Harabesi

Dağpazarı Kilisesi nerededir?

Dağpazarı Kilisesi harabeleri; Mersin'in Mut ilçesinde; Karaman’dan Silifke’ye inen antik yol üzerindeki Corapissus antik kentinde kentinin harabelerinde yer alan kilise binasının kalıntılarıdır.

Üç nefli, yarım kubbeli, apsisli olduğu anlaşılmaktadır. Kiliseyi Doğu Roma İmparatoru Flavius Zeno; M.S. 476’da ikinci kez tahta geçmesinin şerefine yaptırmıştır. Kilisedeki orta nefin iki yanındaki birer kemer dizisi, burayı yan neflere ayırmıştır. Apsisin iki yanında, Korint üslubunda başlıklı payeler vardır. Kilisenin batı cephesi tamamen yıkılmıştır. Yapının önünde düzgün döşenmiş bir açıklık vardır.

1875 yılında ingiliz seyyah Davis ve 1890 yılında Headlam ve W. Ramsay tarafından planları çıkarılmıştır.

1957-1958 yıllarında İngiliz Arkeolog M. Gough tarafından alanda kazı yapılmıştır. Arkeoloji kazısında, Bazilikanın yanında vaftiz binası, kilise temelleri, sur dışında bazilika, Bizans dönemine ait bir ev kalıntısı ortaya çıkarılmıştır.

Bizans Dönemi’ne ait Kubbeli Kilise’nin apsisi ve bazı duvarları ayakta kalabilmiştir.

Kalıntıların ayakta kalan son bölümlerinden bir kısmı 2020 yılı başlarında şiidetli yağışların etkisi ile çökmüştür.

Yanında üç adet Heroon tipi anıt mezar oldukça yıpranmıştır. Köyün güneyindeki vadide ise kaya mezarlarının bulunduğu nekropol alanı vardır.


Benzer Haberler & Reklamlar