Cavea Theatron

Cavea Theatron nedir?

1. Cavea: Antik tiyatrolarda seyicilerin oturduğu basamaklı oturma alanı. Yani tiyatronon Auditorium'u ya da Theatronu. 

Antik Yunan tiyatrosunda seyircilerin oturduğu kısım. 

2. Cavea: Latincede mağara anlamına gelir.

Antikçağ tiyatro yapılarında izleyici sıralarından oluşan basamaklı bölüm. Roma mimarisinde tonozlu bir alt yapıya oturur. Orkhestra yayını kuşatan ve dolayısıyla Roma döneminde tam yarım daire planlı olan caveaya. Yunan döneminde theatron denirdi. Theatron, daire planlı Yunan orkhestrasını yarım daireyi 4/3 oranında geçecek biçimde kuşatırdı.


Benzer Haberler & Reklamlar