Çatalhöyük

Çatalhöyük neresidir?

Çatalhöyük: Anadolu’nun orta kesiminde, Konya’nın 52 km. güneydoğusunda yer alan höyük tipi yerleşim.

Doğu ve batı olarak iki höyükten oluşur.

Bunlardan daha eski doğu höyüğü MÖ 8. bin yılın ortalarına tarihlenir.

MÖ 6000’e kadar süren bu ilk yerleşim katmanının ortalama nüfusu 5-8 bin olarak tahmin edilir.

Batı höyüğünde ise Kalkolitik Çağa ait yerleşim izleri saptanmıştır.

1950’li yıllarda James Mellaart tarafından keşfedilen Çatalhöyük’te ilk kazılar aynı araştırmacı tarafından 1961’de başlatıldı.
 


Benzer Haberler & Reklamlar