Batık Arkeolojisi

Batık Arkeolojisi nedir?

Batık Arkeolojisi; Deniz, göl ve nehirlerin altında bulunan batık taşıtları konu edinen arkeolojik alandır. Gemicilik Arkeolojisi (terimin ingilizcesi Nautical Archaeology); tamamen ya da kısmen batmış su araçları üzerindeki çalışmaları, batıkların imalat ve teknolojik özelliklerini, yük analizlerini ve rotalarını konu edinen; arkeolojinin, sualtı arkeolojisi ve denizcilik arkeolojisi ile ilişkili bir alt branşıdır.

Ayrıntılı bilgi için bakınız; Gemicilik Arkeolojisi: Batık arkeolojisi ve Sualtı Arkeolojisi:  Su Altı Arkeolojisi


Benzer Haberler & Reklamlar