Balast nedir? Balast taşı nedir? Balast Suyu nedir? Balast Sistemleri nelerdir?

Denizcilikte balast nedir? Ulaşımda balast nedir? Elektrikçilikte balast nedir? Balast sistemleri nelerdir

Balast (Ballast); denizcilik ve demiryolu başta olmak üzere ulaşım alanında ağırlık anlamına gelen terimdir. İngilizce ve Fransızc'aya sözcüğün Holandaca "boş" ve "yük" kelimelerinin bileşiminden doğan gelen barlast (ballast) sözcüğündenkelimesinden geçtiği tahmin edilmektediir. 

1. Safra (ağırlık) anlamına gelen denizcilik deyimidir.. Boş veya yarı boş iken gemilerin dengeli seyretmesini sağlamak için omurga civârına yerleştirilen çakıl vb. malzemeden oluşan ağırlıklardır.

2. Demir yollarında traverslerin altına, şoselerin yapımında düzeltilmiş toprak üstüne dökülen ufak ufak kırılmış taşlar.

3. Elektrikçilikte negatif direnç içeren akımları sınırlandırmak için kullanılan sistemdir. Floresan lamba tipleri gibi, gaz deşarjına dayalı çalışma sağlayan aydınlatma malzemelerinin çalışmasına imkan tanıyan bir ekipmandı Floresan lambalarının dengeli yanmasını sağlayan parçadır.

Ballast deyimleri: 

Balast direnç; Gerilimin büyük değişimlerinde, devredeki akımı sabit tutmak için konulan direnç
Balast gemi;  Ambarlarında yük bulunmayan gemi
Balast yem; Çok büyük miktarda ham selüloz ve dolayısıyla yoğun yemlerden çok daha düşük sindirilebilir besin maddeleri ihtiva eden, hayvanlara tokluk hissi vermek amacıyla kullanılan yem

Balast Taşı:

1.  Demiryolu raylarının altındaki platform üzerine döşenip, traversler arasındaki boşlukları dolduran 30- 75 mm arasında köşeli, keskin kenarlı ve kübik şekilde dolgu taşlarıdır.

2. Bir gemi veya sıcak hava balonunun altında ağırlaştırmak için kullanılan kum, taş veya su gibi ağır maddeler veya üzerlerine demir yolu ve yol yapılan küçük taşlar. 

Balast Suyu: 

Gemilerde balast suyu, gemilerin balast tanklarında ya da ambarlarında tutulan, sefer boyunca güvenli gemi dengesini sağlamak amacıyla kullanılan yüktür. Gemi balast suyu, gemilerin taşıma kapasitesinin yaklaşık %30-35’ini oluşturan her türlü tuzlu veya tatlı sudur. Balast suyu, genellikle gemilerin yük taşımadığı durumlarda veya yüksek stabilite gerektiren yerlerde geminin dengesini ve manevra kabiliyetini artırmak amacıyla tercih edilir. Genellikle yüksüz gemilerin dip tanklarına balast alınır ve ağırlık merkezi değiştirilerek denge sağlanır. Balast suyu ile geminin dengesi sağlanırken manevra yeteneği artar. Gemideki gerilimin azalması sağlanır.

Balast Malzemesi

Balast malzemesi, zeminlerin veya yüzeylerin dayanıklılığını arttırmak için kullanılan sıkıştırılmış, kendinden yapışkan veya kendinden yapışkan olmayan malzemelerden oluşan bir karışımdır. Balast malzemesi, genellikle beton, çakıl, çakıl taşı, kum, çamur, kil, bazalt, çamur taşı, mermer tozu, çimento ve diğer karışımlardan oluşur. Bunlar, zemine çapraz katmanlar halinde serilir ve sıkıştırılır. Balast malzemelerinin birçok faydası vardır, ancak asıl amacı, zeminin daha dayanıklı hale gelmesini sağlamaktır.


Benzer Haberler & Reklamlar