Aydar: Aydar Saç

Aydar nedir? Aydar saç nasıldır?

Aydar; Kazakistan'da erkek çocukları için uygulanan saç geleneğidir. Kazaklar, erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında uzatıp ördükleri "aydar saç" geleneğini asırlardır yaşatıyoxr.

Kazaklar, eskiden uçsuz bucaksız bozkırda sürdürdükleri göçebe hayatına ait birçok gelenek, örf ve adeti yaşatmaya devam ediyor.

Genelde yıllarca bekledikten sonra dünyaya gelen veya ailenin soyunu devam ettirecek tek erkek çocuğa, onu nazardan korumak için uygulanan "aydar" veya "aydar saç" geleneği de bunlar arasında bulunuybor.

Aydar saç Modeli; Bu gelenekte, bebeğin kırkı çıktıktan sonra, başının arka kısmında bir tutam saç bırakılıyor. Belli bir yaşa kadar hiç kesilmeden uzatılan saç, örülüyor. Bu saç, genelde çocuk sünnet yaşına geldikten sonra özel bir merasimle kesiliyor.

Meiramgul Kussainova - AA


Benzer Haberler & Reklamlar